Дати за провеждане на ДЗИ 

Сесия май-юни

·         Български език и литература – 21 май 2018г., начало 8:00ч.

·         Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018г., начало 8:00ч.

·         Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 29 май 2018г. – 1 юни 2018г.

Сесия август-септември

·         Български език и литература – 28 август 2018г., начало 8:00ч.

·         Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2018г., начало 8:00ч.

·         Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 30 август 2018г.– 5 септември 2018г.