Дати за провеждане на ДЗИ 

Сесия май-юни

·         Български език и литература – 21 май 2019г., начало 8:00ч.

·         Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2019г., начало 8:00ч.

·         Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 28 май 2019г. – 31 май 2019г.

Сесия август-септември

·         Български език и литература – 28 август 2019г., начало 8:00ч.

·         Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2019г., начало 8:00ч.

·         Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 30 август 2019г.– 4 септември 2019г.