Заповед № РД09-1710 / 29.08.2018 г.

за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването

на държавните зрелостни изпити през учебната 2018/2019 година

 

График за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2018/2019г.

Сесия май-юни

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 05.03.2019г. – 18.03.2019г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 17.05.2019г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 17.05.2019г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати за провеждане на ДЗИ 2018

5.) Оценяване на изпитните работи – 25.05.2019г. – 08.06.2019г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 13.06.2019г.

 

Сесия август – септември

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) – 01.07.2019г. – 12.07.2019г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали   до 23.08.2019г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити –  23.08.2019г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати на провеждане на ДЗИ 2018

5.) Оценяване на изпитните работи – 29.08.2019г. – 07.09.2019г.

 6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 10.09.2019г.