Заповед № РД09-4141/29.08.2017г.

за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването

на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година

 

График за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018г.

Сесия май-юни

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 05.03.2018г. – 16.03.2018г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 18.05.2018г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2018г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати за провеждане на ДЗИ 2018

5.) Оценяване на изпитните работи – 25.05.2018г. – 08.06.2018г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 13.06.2018г.

 

Сесия август – септември

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) – 02.07.2018г. – 13.07.2018г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали   до 24.08.2018г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити –  24.08.2018г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати на провеждане на ДЗИ 2018

5.) Оценяване на изпитните работи – 29.08.2018г. – 07.9.2018г.

 6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 10.09.2018г.