Заповед № РД09-1165/19.08.2016г.

за определяне на датите за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността

за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2016/2017 година

 

Дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация

през учебната 2016/2017г.

 За лица, придобили право да положат държавните изпити преди учебната 2016/2017г.:

  • сесия януари – за първа, втора трета и четвърта степен - 26.01.2017г.

За лица, придобили право да положат държавните изпити преди и през учебната 2016/2017г.:

  •  сесия юни-юли
    • за втора степен – 06.06.2017г.
    • за трета и четвърта степен – 9.06.2017г.
    • за първа степен – 04.07.2017г. или 25.07.2017г. /в зависимост от учебния план/
  •  сесия септември – за първа, втора трета и четвърта степен - 08.09.2017г.