Заповед № РД09-171129.08.2018г.

за определяне на датите за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността

за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2018/2019 година

 

Дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация

през учебната 2018/2019г.

 За лица, придобили право да положат държавните изпити преди учебната 2018/2019г.:

  • сесия януари – за първа, втора трета и четвърта степен - 31.01.2019г.

За лица, придобили право да положат държавните изпити преди и през учебната 2018/2019г.:

  •  сесия юни-юли
    • за втора,трета и четвърта степен – 06.06.2019г.
    • за първа степен –  04.07.2019г
  •  сесия септември – за първа, втора трета и четвърта степен - 11.09.2019г.