Заповед № РД09-1709/29.08.2018г.

за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване на дигиталните компетентности

в X клас  през учебната 2018/2019 година

  

X клас - онлайн оценяване на дигитални компетентности  - 10-14 юни 2019 г.