Заповед № РД09-4131/29.08.2017г.

за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване на дигиталните компетентности

в X клас  през учебната 2017/2018 година

  

X клас - онлайн оценяване на дигитални компетентности  - 11-15 юни 2018 г.