Заповед № РД09-1167/19.08.2016г.

за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване /в IV клас, в VII клас и/

в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2016/2017 година

  

VIII клас с интензивно изучаване на чужд език  - 23 юни 2017г.

X клас - онлайн оценяване на дигитални компетентности  - 12-16 юни 2017г.