Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГ по ЛПТ, гр. Казанлък за финансовата 2018 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГ по ЛПТ, гр. Казанлък за финансовата 2017 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГ по ЛПТ, гр.Казанлък за финансовата 2016г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГ по ЛПТ, гр.Казанлък за финансовата 2015г.

Справки за извършени плащания по договори в ПГЛПТ, гр. Казанлък: