Отпуснати стипендии за I срок на учебната 2017/2018г