ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ТУРИЗЪМ

Антони

Илиев

Директор

инж. Светлана

Стоянова

Заместник-директор, учебно-производствена дейност

Захари

Василев

Заместник-директор, учебна дейност

  Преподаватели в ПГЛПТ за учебната 2018/2019г.

преподавател

преподаван предмет

1

Антони

Илиев

Старши учител, практическо обучение

2

Светлана

Стоянова

Информационни технологии

 3

Захари

 Василев

Български език и литература

4

Пенка

Василева

Старши учител, Български език и литература

5

Диана

Хаджиатанасова

Старши учител, Български език и литература

6

Димитър

Спасов

Учител, Английски език

7

Гергана

Томова

Старши учител, Немски език, Английски език

8

Александра

Александрова

Старши учител, Английски език

9

Валентина

Калчева

Учител, Английски език

10

Недялка

Георгиева

Старши учител, Математика

11

Кристина

Демирева

Учител, Информационни технологии

12

Катя

Семерджиева

Старши учител, История и цивилизация

13

Тина

Янева

Учител, Философия

 14

Тома

Башкехайов

Старши учител, География и икономика

15

Васил

Василев

Старши учител, Математика, Физика и астрономия

16

Емилия

Иванова

Старши учител, Биология и здравно образование,
 Химия и опазване на околната среда

17

Наталия

Стоянова

Учител, Изобразително изкуство

18

Мариана

Михалова - Генова

Учител, Музика

19

Владимир

Ралев

Учител, Физическо възпитание и спорт

20

Симеон

Кушев

Старши учител, Физическо възпитание и спорт

21

Петя

Гайтанджиева

Учител, теоретично обучение

22

Румяна

Станева

Старши учител, практическо обучение

23

Иванка

Джонджорова

Старши учител, теоретично обучение

24

Мария

Чочева

Старши учител, практическо обучение

25

Ивелина

Георгиева

Учител, практическо обучение

26

Наталия

Добрева

Старши учител, практическо обучение

 

Корнелия

Владева

Учител, теоретично обучение

27

Красимир

Цоников

Учител, теоретично обучение

 

Персонал

длъжност

1

Камен

Кушлев

Главен счетоводител, бюджетен

2

Симеонка

Косева

Счетоводител, оперативен

3

Цветалина

Виткина

Технически секретар

4

Мартин

Папазов

Домакин

5

Груйчо

Христов

Работник поддръжка

6

Мирчо

Ченалов

Работник поддръжка

 

Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм разполага с обогатена и обновена е материалната база. Създадени са прекрасни условия за обучението на ученици по туризъм и икономика: 

 

2012г.

- Със започването на учебната година се преряза лентата на нов кабинет по сервиране и барманство. Той се осъществи благодарение на упоритите усилия на директора на училището, г-жа Р. Червенкова, която успя да спечели за каузата авторитетни фирми и личности от Казанлък, и така кабинетът бе финализиран изцяло с дарени средства и труд от спонсори.

- Изграден и оборудван интерактивен кабинет за обучение по икономика2 сървъра  с 15 работни места от Stemo System и интерактивна дъскаОборудвани са всички кабинети с мултимедийна и компютърна техника за провеждане на качествен учебно-възпитателен процес. 

 

2013г.

- Учениците от ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък, започнаха учебни занятия в чиста и приветлива учебна сграда, с изцяло подменена дограма.

- Откриване на втора кухня по проект „Усъвършенстване на професионалните компетенции на учениците от ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък чрез подобряване на условията за образование и обучение в тясно сътрудничество с бизнеса“:

 

  • партньорство със Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Казанлък по ОП„Развитие на човешките ресурси”, Проект BG051РО001-4.3.05-0045
  • Проектът се реализира през учебната 2013/2014г.
  • Стойност на проекта - 134 597,31 лева 

 

- Гимназията кандидатства и бе одобрена в инициативата за оборудване с терминални решения по националната програма „ИКТ в училище” на МОН. В резултат на това бяха преоборудвани два нови компютърни кабинета с двадесет и осем работни места на стойност над 21 000 лева, от които 8 000 лева съфинансиране. Това допринесе до повишаване на качеството на обучение на учениците по информатика, информационни технологии, както и по професионална подготовка на учениците от специалност „Икономика и мениджмънт”, „Организация на туризма и свободното време” и др. 

2014 - 2015г.

  •  Газификация на учебния корпус
  • Подменени са радиаторите в учебния корпус
  • Изградено е котелно помещение
  • Подменено осветление на физкултурния салон
  • Извършен ремонт на покривната конструкция на ателие по моден дизайн

 

          През учебната 1985/1986г. ръководството на училището възлага на заместник-директора Демир Генчев да изготви проект за изграждане на училищен парк, в който да се запазят съществуващите растителни видове, но и да се засадят нови, по възможност рядко срещани за региона.

И така, след дълга предварителна подготовка, ученици, учители и служители, всички със завиден ентусиазъм, засяват първите дървета, сред които са гигантска секвоя, хималайски кедър, ливански кедър, тис, сребрист смърч, шестил, хинап, албиция мимоза, магнолия и много други. 

През годините паркът се обогатява и разраства и днес разполага със 157 дървета от 27 вида. През 2007г. ученици от клуб „Екология” с ръководител Стелияна Якимова определят видовата принадлежност на дърветата и поставят информационна табела на всяко от тях. Изработват и дървен постамент със схема на парка, разположението, броя и вида на дърветата, както и снимки на неговите обитатели, от които най-атрактивни са популацията от над 25 катерички. За тях и за птиците учениците поставят хранилки и къщички.

Традиция в гимназията е почистването, опазването, обогатяването и поддържането на училищния парк. Така освен формирането на трудови навици, у учениците се възпитава любов към природата и осъзнаване на значимостта на всяко живо същество в нея.

Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък е едно от малкото училища в България с 50-годишна история. Гордеем се със своя професионализъм, материалната база и условията на труд, с еко парка, събрал и съхранил уникални дървесни видове, впечатляващ с неповторима атмосфера, близка до природата.

Казват, че всяко пътешествие започва с първата крачка.

За Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък тя започва през далечната 1964 година с подготовката на висококвалифицирани специалисти за текстилната промишленост на гр. Казанлък и страната.

През 90-те години на миналия век икономиката на гр. Казанлък се преструктурира и заедно с нея променя своя облик и училището.  Туризмът се утвърждава като национален приоритет и през 1994 година е приет първият випуск по специалността „Мениджмънт в туризма”.