ИСТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО ПО ДАТИ

• 08.10.1964 г. с Постановление № 31 на Министерството на народната просвета и Комитета по лека промишленост в град Казанлък се разкрива Професионално - техническо училище по текстил. Разкрити са три паралелки по специалностите: „Камгарно предачество“, „вълнено тъкачество“ и „Апретура и багрене“. "

За директор е назначен Петко Желев.

• 06.06.1966 г. Направена е първата копка на новата училищна сграда.

• 05.12.1968 г. – учебните занятия вече се провеждат в новата училищна сграда.

• 01.09.1969 г. Професионално - техническо училище по текстил се преобразува в Средно професионално - техническо текстилно училище и приема за свой патрон Дончо Бояджиев - антифашист от Мъглиж.

• Юни 1975 г. поставя се началото на 10-годишна съвместна дейност с Държавното професионално-техническо училище № 11 от град Минск, Беларус.

• 20.07.1982 г.  направена е първата копка на учебна-спортно туристическа база в местността „Бедек“, североизточно от връх Бузлуджа.

• септември 1983 г. – приет е първият випуск УПК по специалност „Оператор в шевното производство“.

• 1985/1986 г. учебната година започва с изграждане на училищен парк. Днес има над 150 дървета от 27 вида. По-интересни и редки са: гигантска секвоя, хималайски кедър, ливански кедър, тис, сребърна смърч и др. В парка има благоприятни условия за живот популация на катерици. За тях и за учениците с птици се поставят хранилки и къщи.

• 1987 г. разкрита е първата паралелка техникум по специалност  „Технология на тъкачеството и поддържане на тъкачна техника“

• 1994 г. полагат се основите на обучение на ученици по специалност „Мениджмънт в хотелиерството“.

• 28.08.1995 г., за директор на училището е назначен инж. Рени Генчева Червенкова.

• 02.04.1996 г. Средно професионално училище по текстил се преобразува в Техникум по текстил, а година по-късно се преименува в Техникум по лека промишленост.

• 2001 г. стартира обучението на първия випуск с прием след завършен седми клас по „Технология и мениджмънт на производството и обслужването в заведенията за хранене и развлечения“.

• 2002 г. спечелен е проект по програма ФАР „Обновяване на институциите за професионално образование“ за Южен Централен район. В резултат на това е подобрена и подновена материално-техническата база.

• 2003 г. училището е преименувано на Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм.

• юни 2007 г. са изградени кабинет по барманство и учебно-тренировъчна фирма.

• септември 2007 г. спечелен проект за подобряване на материално-техническата база и е изградена фитнес зала

• 2007 г. със заповед на МОН училището става второто в страната, което има право да провежда обучение по професия „Ресторантьор“, специалност „Организация и управление в ресторантьорството“ за придобиване на IV-та степен на професионална квалификация.

• 11 май 2010 г. тържествено е отбелязана 45-годишнината на училището с изцяло обновена учебна мебел във всички кабинети, открита е музейна сбирка и е изграден кът на славата.

• септември 2011 г. изграден е съвременен интерактивен кабинет по икономика

• септември 2012 г. открит е нов кабинет по сервиране и барманство, изграден с помощта на казанлъшки фирми.

• 2011 г. стартира обучението на първия випуск с прием след завършен седми клас по специалността „Икономика и мениджмънт“.

• 2012-2020 г. - работа в училище по европейски проекти в партньорство с Испания, Кипър, Турция, Румъния, Полша, Англия и Франция, Италия.

• 2014 г. - изграден е втори комплекс по хранене на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ схема „Развитие на професионалното образование и обучение в тясно сътрудничество с бизнеса“

• 08.2016 г. за директор на училището е назначен Антони Илиев

• 2018г. Училището е изцяло санирано. Въведен е едносменен режим на обучение.

• 2019 г.- стартира обучението на първият випуск с прием след завършен седми клас по специалност „Електронна търговия“. Открити са Интерактивен кабинет по туризъм и е реновирана учебната кухня-Кабинет №16

• 2020 г. –ПГЛПТ отбелязва 55-та си годишнина.

Днес в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък се обучават ученици в дневна и самостоятелна форма в следните специалности:

 

- „Електронна търговия“

- „Икономика и мениджмънт“

- „Бизнес администрация“

- „Организатор в хотелиерството“

- „Администратор в хотелиерското обслужване“

- „Екскурзоводско обслужване”

- „Кетъринг”

- „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”