Казват, че всяко пътешествие започва с първата крачка.

За Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък тя започва през далечната 1964 година с подготовката на висококвалифицирани специалисти за текстилната промишленост на гр. Казанлък и страната.

През 90-те години на миналия век икономиката на гр. Казанлък се преструктурира и заедно с нея променя своя облик и училището.  Туризмът се утвърждава като национален приоритет и през 1994 година е приет първият випуск по специалността „Мениджмънт в туризма”. 
 
С годините се разширява спектъра на професиите, по които се обучават възпитаниците на училището.
 
Днес в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък стотици ученици, в дневна и в самостоятелна форма на обучение, покоряват своите малки върхове в овладяването на науката и смело вървят по пътя на професионализма. Те се обучават по следните специалности, така необходими за туристическата индустрия:
- „Организация на туризма и свободното време”
- „Екскурзоводско обслужване”
- "Туристическа анимация"
- „Кетеринг”
- „Моден дизайн”
- „Екскурзоводство”
- „Производство на кулинарни изделия и напитки”
- „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”
- „Икономика и мениджмънт”
- "Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия"
 
Съгласно заповед на МОН училището е второто в страната имащо право да извършва обучение по ІV степен на ПК на професията „Ресторантьор”, специалност „Организация и управление в ресторантьорството”.
За качествената професионална подготовка ПГЛПТ разполага с учебна кухня със зала за сервиране, учебен бар, учебно-тренировъчни фирми за кетъринг и туристически екскурзии и др.
 
Чрез изграждане на образователна среда, ориентирана към личностното развитие на учениците и работа по проекта, училището се превърна в желана територия - пилотен проект за преквалификация на безработни с Австрийския консорциум „Бесттренинг”, проект „Старт в живота” – за   абитуриенти сираци,  програма ФАР за „Обновяване на институциите за  професионално образование” и др.През месец февруари 2011 година Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм разработи проект по секторна програма “Леонардо да Винчи” на тема “Мобилност за преподаватели, за подобряване на компетенциите за обучение на възрастни по ресторантьорство”. 10-та участници в проекта посетиха Гранада, Испания, като участваха в 2-седмична програма, която включваше запознаване със структурата на образованието в Испания, закона за туризма и институциите по туризъм в Испания и в частност в област Андалусия.
 
Пътешествието на нашето училище продължава вече 50 години. Години, изпълнени с предизвикателствата на времето, през които то се утвърди като едно от най-престижните учебни заведения в област Ст.Загора. Част от заслугите за това са и на преподавателския колектив – млад и сърцат екип от висококвалифицирани учители, чийто професионализъм и отдаденост в работата са гаранция за успеха и добрата професионална реализация на учащите се. Ентусиасти, които, съхранили традицията, държат за ръка бъдещето и го учат как да направи своята първа крачка, за да осъществи на свой ред едно ново и незабравимо пътешествие…