Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм разполага с обогатена и обновена е материалната база. Създадени са прекрасни условия за обучението на ученици по туризъм и икономика: 

 

2012г.

- Със започването на учебната година се преряза лентата на нов кабинет по сервиране и барманство. Той се осъществи благодарение на упоритите усилия на директора на училището, г-жа Р. Червенкова, която успя да спечели за каузата авторитетни фирми и личности от Казанлък, и така кабинетът бе финализиран изцяло с дарени средства и труд от спонсори.

- Изграден и оборудван интерактивен кабинет за обучение по икономика2 сървъра  с 15 работни места от Stemo System и интерактивна дъскаОборудвани са всички кабинети с мултимедийна и компютърна техника за провеждане на качествен учебно-възпитателен процес. 

 

2013г.

- Учениците от ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък, започнаха учебни занятия в чиста и приветлива учебна сграда, с изцяло подменена дограма.

- Откриване на втора кухня по проект „Усъвършенстване на професионалните компетенции на учениците от ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък чрез подобряване на условията за образование и обучение в тясно сътрудничество с бизнеса“:

 

  • партньорство със Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Казанлък по ОП„Развитие на човешките ресурси”, Проект BG051РО001-4.3.05-0045
  • Проектът се реализира през учебната 2013/2014г.
  • Стойност на проекта - 134 597,31 лева 

 

- Гимназията кандидатства и бе одобрена в инициативата за оборудване с терминални решения по националната програма „ИКТ в училище” на МОН. В резултат на това бяха преоборудвани два нови компютърни кабинета с двадесет и осем работни места на стойност над 21 000 лева, от които 8 000 лева съфинансиране. Това допринесе до повишаване на качеството на обучение на учениците по информатика, информационни технологии, както и по професионална подготовка на учениците от специалност „Икономика и мениджмънт”, „Организация на туризма и свободното време” и др. 

2014 - 2015г.

  •  Газификация на учебния корпус
  • Подменени са радиаторите в учебния корпус
  • Изградено е котелно помещение
  • Подменено осветление на физкултурния салон
  • Извършен ремонт на покривната конструкция на ателие по моден дизайн

 

          През учебната 1985/1986г. ръководството на училището възлага на заместник-директора Демир Генчев да изготви проект за изграждане на училищен парк, в който да се запазят съществуващите растителни видове, но и да се засадят нови, по възможност рядко срещани за региона.

И така, след дълга предварителна подготовка, ученици, учители и служители, всички със завиден ентусиазъм, засяват първите дървета, сред които са гигантска секвоя, хималайски кедър, ливански кедър, тис, сребрист смърч, шестил, хинап, албиция мимоза, магнолия и много други. 

През годините паркът се обогатява и разраства и днес разполага със 157 дървета от 27 вида. През 2007г. ученици от клуб „Екология” с ръководител Стелияна Якимова определят видовата принадлежност на дърветата и поставят информационна табела на всяко от тях. Изработват и дървен постамент със схема на парка, разположението, броя и вида на дърветата, както и снимки на неговите обитатели, от които най-атрактивни са популацията от над 25 катерички. За тях и за птиците учениците поставят хранилки и къщички.

Традиция в гимназията е почистването, опазването, обогатяването и поддържането на училищния парк. Така освен формирането на трудови навици, у учениците се възпитава любов към природата и осъзнаване на значимостта на всяко живо същество в нея.

Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък е едно от малкото училища в България с 50-годишна история. Гордеем се със своя професионализъм, материалната база и условията на труд, с еко парка, събрал и съхранил уникални дървесни видове, впечатляващ с неповторима атмосфера, близка до природата.