Персонал

длъжност

1

Камен

Кушлев

Главен счетоводител, бюджетен

2

Симеонка

Косева

Счетоводител, оперативен

3

Кристина

Демирева

Технически секретар

4

Чона

Ангелова

Началник склад

5

Диана

Йовкова

Чистач/ Хигиенист

6

Стойка

Господинова

Чистач/ Хигиенист

7

Райчо

Бързаков

Работник поддръжка

8

Жеко

Желев

Работник поддръжка

9

Мирчо

Ченалов

Работник поддръжка