Преподаватели в ПГЛПТ за учебната 2018/2019г.

преподавател

преподаван предмет

1

Антони

Илиев

Старши учител, практическо обучение

2

Светлана

Стоянова

Информационни технологии

 3

Захари

 Василев

Български език и литература

4

Пенка

Василева

Старши учител, Български език и литература

5

Диана

Хаджиатанасова

Старши учител, Български език и литература

6

Димитър

Спасов

Учител, Английски език

7

Гергана

Томова

Старши учител, Немски език, Английски език

8

Александра

Александрова

Старши учител, Английски език

9

Валентина

Калчева

Учител, Английски език

10

Недялка

Георгиева

Старши учител, Математика

11

Кристина

Демирева

Учител, Информационни технологии

12

Катя

Семерджиева

Старши учител, История и цивилизация

13

Тина

Янева

Учител, Философия

 14

Тома

Башкехайов

Старши учител, География и икономика

15

Васил

Василев

Старши учител, Математика, Физика и астрономия

16

Емилия

Иванова

Старши учител, Биология и здравно образование,
 Химия и опазване на околната среда

17

Наталия

Стоянова

Учител, Изобразително изкуство

18

Мариана

Михалова - Генова

Учител, Музика

19

Владимир

Ралев

Учител, Физическо възпитание и спорт

20

Симеон

Кушев

Старши учител, Физическо възпитание и спорт

21

Петя

Гайтанджиева

Учител, теоретично обучение

22

Румяна

Станева

Старши учител, практическо обучение

23

Иванка

Джонджорова

Старши учител, теоретично обучение

24

Мария

Чочева

Старши учител, практическо обучение

25

Ивелина

Георгиева

Учител, практическо обучение

26

Наталия

Добрева

Старши учител, практическо обучение

 

Корнелия

Владева

Учител, теоретично обучение

27

Красимир

Цоников

Учител, теоретично обучение