Преподаватели в ПГЛПТ за учебната 2016/2017г.

преподавател

преподаван предмет

1

Антони

Илиев

Старши учител, практическо обучение

2

Светлана Стоянова

Информационни технологии

 3 Захари  Василев Български език и литература

4

Пенка

Василева

Старши учител, Български език и литература

5

Диана

Хаджиатанасова

Старши учител, Български език и литература

6

Димитър

Спасов

Учител, Английски език

7

Гергана

Томова

Старши учител, Немски език, Английски език

8

Александра

Александрова

Старши учител, Английски език

9

Валентина

Калчева

Учител, Английски език

10

Недялка

Георгиева

Старши учител, Математика

11

Мария

Колева

Старши учител, Информатика и информационни технологии

12

Катя

Семерджиева

Старши учител, История и цивилизация

13

Тина

Янева

Учител, Философия

 14 Петя Гайтанджиева Учител, теоретично обучение

15

Тома

Башкехайов

Старши учител, География и икономика

16

Васил

Василев

Старши учител, Математика, Физика

17

Емилия

Иванова

Старши учител, Биология и здравно образование,
 Химия и опазване на околната среда

18

Теодора

Мечева-Флорова

Старши учител, Физическо възпитание и спорт

19

Симеон

Кушев

Старши учител, Физическо възпитание и спорт

20

Румяна

Станева

Старши учител, практическо обучение

21

Иванка

Джонджорова

Старши учител, теоретично обучение

22

Мария

Чочева

Старши учител, практическо обучение

23

Ивелина

Георгиева

Учител, теоретично обучение

24

Наталия

Добрева

Старши учител, теоретично обучение

25

Корнелия

Владева

Учител, теоретично обучение