Преподаватели в ПГЛПТ за учебната 2021/2022г.

       ПРЕПОДАВАТЕЛ

ПРЕПОДАВАН ПРЕДМЕТ

             

Антони

Илиев

Старши учител, практическо обучение

              

Светлана

Стоянова

Старши учител, Информационни технологии

             

Гергана

Томова

Старши учител, Английски език

         

Мая

Глушкова

Старши учител, Български език и литература

            

Диана

Хаджиатанасова

Старши учител, Български език и литература

         

Димитър

Спасов

Старши учител, Английски език

      

Стефка

Станчева

Учител, Немски език

            

Александра

Александрова

Старши учител, Английски език

              

Валентина

Калчева

Старши учител, Английски език

                

Недялка

Георгиева

Старши учител, Математика

 

Кристина

Демирева

Учител, Информационни технологии

 

Светослав

Тишев

Учител, Информационни технологии

               

Гергана

Тенева

Старши учител, Физика и Математика

           

Катя

Семерджиева

Старши учител, История и цивилизация

               

Тина

Янева

Учител, Философия

           

Тома

Башкехайов

Старши учител, География и икономика

             

Невена

Кехайова

Старши учител, Биология и здравно образование,
 Химия и опазване на околната среда

             

Христо

Генев

Учител, Изобразително изкуство

                 

Стефан

Делиганев

Учител, Музика

              

Владимир

Ралев

Учител, Физическо възпитание и спорт

                

Юлиана

Филипова

Учител, Физическо възпитание и спорт

               

Петя

Гайтанджиева

Учител, теоретично обучение

            

Красимира

Алексиева

Учител, практическо обучение

               

Иванка

Джонджорова

Старши учител, теоретично обучение

             

Мария

Чочева

Старши учител, практическо обучение

               

Ивелина

Атанасова

Учител, практическо обучение

               

Наталия

Добрева

Старши учител, практическо обучение

            

Корнелия

Владева

Старши учител, теоретично обучение

         

Нели

Добрева – Налбантова

Учител, теоретично обучение