Х клас

Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08,00 часа

Математика – 12 юни 2024 г., начало 08,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г.:

           • Писмена част:

               - за ниво В1 и В1.1, начало 09,00 часа

              - за ниво А2, начало 09,30 часа

               - за ниво А1, начало 10,00 часа

        • Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 9,00 и от 14,30 часа