Изключително силен интерес предизвика Денят на отворените врати в ПГЛПТ. Над 60 седмокласници от различни основи училища в Казанлък проявиха любопитство към инициативата. Те имаха възможност да се запознаят с материалната база на ПГЛПТ и останаха впечатлени от кабинетите и учебните зали. На всички въпроси, касаещи кандидатстване и евентуално записване бе отговорено на място. Заинтересовани родители също посетиха инициативата и информирано могат да направят своят избор. Трите специалности в ПГЛПТ, за които кандидатстват седмокласниците са: "Електронна търговия", "Организация на хотелиерството" и "Кетъринг". 

Кандидатстването е от 5 до 7 юли, а приетите на първо класиране могат да се записват от 13 до 17 юли. Задължително е при записване да се носят оригинал на свидетелството за завършен седми клас и медицинско свидетелство. 

Успех, скъпи седмокласници! Очакваме Ви!