На 12.05.2010г. в РИМ гр. Стара Загора се проведе награждаване на участниците в Конкурс „Участие на България във Втората световна война”. ПГЛПТ участва с 2 реферата, на Петя Иванова и Стефка Балабанова от 9а и Христина Чернева от 10 а.

Те, както всички останали участници получиха грамота и сувенири връчени от организаторите: Община Стара Загора, Съюза на ветераните, Регионален инспекторат на образованието, РИМ Стара Загора.