Група американски бейзболисти демонстрираха пред ученици от ПГ по лека промишленост и туризъм основни елементи и техники на играта бейзбол. Спортната площадка на училището се превърна за кратко в бейзболно игрище! Създаде се приятелска атмосфера, не липсваха усмивки и от двете страни, дори овации при добро изпълнение. Комуникацията беше добра, въпреки езиковата бариера, защото невербалната комуникация при спорта е универсална и свързва с лекота различни хора. Бейзболът вече няма да е само име на далечен и чужд спорт!