Грамота и книга получиха следните ученици:

Първо място – Хатидже Малинова Бухова – 7 клас, ОУ „Св. П. Хилендарски”, с. Търничени;

Второ място – Симона Жекова – 7 клас, СОУ „Хр. Ботев”, гр. Павел баня;

Второ място – Дарина Бейова Пондева - 7 клас, ОУ „Св. П. Хилендарски”, с. Търничени;

Трето място – Параска Георгиева Христова - 7 клас, ОУ „Св. П. Хилендарски”, с. Търничени;

Трето място – Димитрина Атанасова Филипова - 7 клас, ОУ „Св. П. Хилендарски”, с. Търничени;

Поощрителна награда – Симона Минкова Гюрова - 7 клас, ОУ „Н. Й.Вапцаров”, гр. Казанлък.

 

 

Грамоти за участие в конкурса получиха:

Каймет Мехмед Троко - 8 клас, ОУ „Св. П. Хилендарски”, с. Търничени;

Ангел Костов Шерлетов - 7 клас, ОУ „Н.Й.Вапцаров”, гр. Казанлък;

Антония Иванова Кацарова - 7 клас, ОУ „Н.Й.Вапцаров”, гр. Казанлък;

Илияз Али Картал - 8 клас, ОУ „Св. П. Хилендарски”, с. Търничени;

Садъка Али Юсеин - 8 клас, ОУ „Св. П. Хилендарски”, с. Търничени.

 

Благодарим на всички участници и честито на победителите в конкурса!