Открит урок по "Технология на кулинарната продукция" - учебна практика, проведе г-жа Мария Чочева с ученици от 11 б клас. Темата: "Пътешествие в света на кулинарното изкуство"

Вид на урока: обобщение и систематизация на знанията и практическите умения на учениците;

Интересно замислен и успешно проведен, урокът беше нагледен пример за реализирани междупредметни връзки: с Материалознание на хранителните продукти, Технология на кулинарната продукция – теория, Сервиране и барманство, Хигиена на храненето и хранително законодателство, Технологично обзавеждане, География на туризма, История и цивилизация и др.
Впечатли  както отличната работа в екип на всички учители от направление "Туризъм", така и активното участие на всички ученици от 11 б клас.

Видяхме в действие аниматори, готвачи и сервитьори! Разбрахме, че историята на вкусното ястие може да ни открие минали времена, далечни земи и традиции, различна култура и естетика.

Усетихме и друго – че хлябът, общата трапеза, подготвеното с професионализъм и любов блюдо, могат да допринесат за близостта и топлината между хората, за възпитанието на светоусещането за красота и една по-добра нравственост, дори и в нашия модерен и забързан занякъде свят.

На урока присъстваха група ученици от 7-ми и 8-ми клас от други училища, а също и гостите: г-жа Т. Спасова (бивш помощник-директор), г-жа К. Киликчиева (Обществен посредник на общ. К-к),г-жа Р. Люцканова (Директор на Дирекция Бюро по труда), г-жа Сл. Узунова (журналист Press TV), г-н П. Марчев (журналист), г-жа М. Гюзелева (отд. Образование, общ. К-к), г-жа Ел. Христова (ОУ „Кулата”) и др.

 

Видяхме в действие аниматори, готвачи и сервитьори! Разбрахме, че историята на вкусното ястие може да ни открие минали времена, далечни земи и традиции, различна култура и естетика.

Усетихме и друго – че хлябът, общата трапеза, подготвеното с професионализъм и любов блюдо, могат да допринесат за близостта и топлината между хората, за възпитанието на светоусещането за красота и една по-добра нравственост, дори и в нашия модерен и забързан занякъде свят. Ненапразно българският народ казва: „Никой не е по-голям от хляба.”

Благодарим на всички учители и ученици, подготвили и представили ни такъв интересен урок, в който , освен всичко друго, имаше и дегустация на кулинарни вкусотии от източноазиатските, балканските и европейските кухни!

Както много други събития в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм през учебната 2009/2010 година, и този открит урок е посветен на 45-годишнината от създаването научилището.