Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм и Фото КАДЪР обявяват фотоконкурс "България в калейдоскоп"

Регламент:

Конкурсните снимки ще се класират в 3 раздели:

               - Пейзаж

               - Портрет

              - Моят ден

Всеки участник представя до 3 бр. (черно-бели или цветни) снимки 13 х 18 см. за всеки раздел. На гърба на всяка снимка да са изписани 3-те имена на участника, кога и къде е направена снимката и раздела, в който снимката ще участва.
Краен срок за предаване на снимките: 16.04.2010 г.
Наградените снимки остават в архива на училището и ще участват в изложба в чест на 45-годишнината от създаването му.