Срещата е част от обучението по Свят и личност, раздел “Личността, демократичните институции и законът”. Съвместната работа с местната власт и правните институции е практика на училището от последните три години. Тя е успешен начин учениците да свържат теорията с реалностите на живота.

 

           На тази среща съдия Илиев ги запозна със структурата на правната система в Република България и организацията на съдопроизводството в Районен съд, гр. Казанлък. Учениците имаха възможност да присъстват на съдебно заседание и разграничат мястото и ролята на участващите в него страни: съдия, прокурор, съдебен експерт, съдебни заседатели, свидетели по делото и обвиняем. След съдебното заседание съдията разясни съдебния казус и коментира заседанието според правната процедура. Получи се много интересен и полезен дебат, в който той предизвика учениците да дадат мнение за разрешаване на съдебния спор.

            И още нещо: някои ученици, които са присъствали на предишни срещи със съдия Илиев, пожелаха отново да участват в срещата не по задължение. Те показаха подчертан интерес, собствена позиция и съпричастност към обсъжданите проблеми. Това потвърждава, че извънкласната форма на обучение е добре приета от учениците и има практически ефект.

 

0_dsc04431.jpgf_dsc04443.jpg8_dsc04445.jpgc_dsc04447.jpg0_dsc04439.jpg