Националното състезание по предприемачество Skills@Workорганизирано от МОМН, Junior AchievementBritish Council и се осъществи с активната подкрепа наMicrosoft България.

 Христо Христов и Христо Тодоров от 12 Б клас, водени от г-жа Иванка Джонджорова, представиха нашето училище.
20 отбора, във всеки от които участваха ученици от различни професионални гимназии от цяла България, се състезаваха по предварително представена програма от страна на организаторите.

 

           Казусът, зададен от Microsoft България, изискваше от тях да предложат продукт или услуга, чрез които хората да придобиват и развиват ключовите „Умения на 21 век”. За да разработят бизнес идеята си, участниците трябваше да помислят върху проблеми като: кои са ключовите умения на 21 век, кои умения имат по-голяма тежест: „технологичните” или „меките” умения, къде, кога и/или как ще се придобиват тези умения и каква е ролята на образователните институции, на бизнес организациите, на държавата и обществото за насърчаване придобиването на тези умения.

В продължение на няколко часа 20-те отбори работиха над решенията си, подпомагани от бизнес консултантите на Майкрософт. По-късно вечерта те представиха идеите си под формата на презентации. Критериите на журито за оценяване бяха иновативно мислене, приложимост на идеята, усет към бизнес средата и презентационни умения. Журито в състав Милена Стойчева, изпълнителен директор на ДАБ, Валентина Дейкова, директор на дирекция Професионално образование и продължаващо обучение към МОМН, Цветанка Панова, мениджър Партньорски проекти, Британски съвет България, Теодора Върбанова, ръководител Образователни програми на Майкрософт България и Борислав Бориславов, управляващ сътрудник, Българска мрежа на бизнес ангелите определи печелившите три отбора.
                               Сърдечно благодарим на двамата наши участници и тяхната ръководителка, че се представиха достойно и защитиха името и честта на училището! Желаем още по-големи успехи в бъдеще!