Печат

6.ХI.2009г. - в Национален политехнически музей, гр. София се проведе награждаване на отличените в 17 национален ученически конкурс Родолюбие” под надслов Да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите собствени знания и сили.”

 

За пръв път клуб „Съхрани българското” участва с три презентации : „Енина-земя завинаги”- Габриела Вълчева, „ВЕЦ-Енина – от проклятието до гордостта на енинци” – Доника Стайкова 11 а клас и „Незабрава” на Станислав Георгиев 10 а клас.
Регламентът на конкурса има изисквания за прецизност, качество на материалите в областта на есе, реферат, презентация. До национално участие се допускат разработки, оценени от вътрешно-училищен кръг и след съгласуване с РИО „Стара Загора”.
         Нашето първо участие бе успешно и спечелихме специална награда за трите презентации, връчена ни от директора на Националния политехнически музей – г-жа Екатерина Цекова.
Тържеството премина в три части. Първата част бяха връчени специални награди в различни области : изследване на родова памет, етнография, есета, най-млад участник, най-редовни участници (по 13 и 14 пъти имаше участници), за туристически маршрути, за историческо изследване на краеведчески четения и др. Във втората част се обсъдиха разработките на учителите и консултантите. В третата част бяха наградени най-добрите останали участници, както и учителите консултанти по раздели.
Наградите бяха връчвани от съорганизатори и утвърдени партньори - СБУ, МОНМ, изд. Тангра танНакРа, доц.Табакова, Ваня Кастрева, Бианка Пашкова, Антоанета Запрянова, сп. „Родинознание”, „Ротари клуб”, Национален политехнически музей, Национален дворец на децата, Етнографски музей и др.
Обявена бе темата на 18 Национален конкурс „Родолюбие” -   „България – европейска самоличност и специфична духовност”.
                                                                                 Доника Стайкова XI а клас