Под патронажа на МОМН стартира проект “До училище пеша”.

Проектът цели намаляване инцидентите с деца и ученици като пешеходци.

Целеви групи: деца на 9-11 години и ученици на 18-19 години.

Първият етап на проекта е от октомври 2009 г. до май 2010 г. Предвижда се запознаване на ученици от учебно-тренировъчни фирми (УТФ), каквато има и в нашето училище, с пътно-транспортните произшествия с пешеходци. На участниците ще бъдат предоставени материали (разработени съвместно с КАТ) за най-честите рискови ситуации с деца-пешеходци.

В 250-те УТФ на професионалните гимназии в България се обучават над 3 500 ученици. Голям брой от тях ще бъдат привлечени като обучавани и в последствие като лектори по проекта, следвайки утвърдената вече европейска практика “Ученици обучават ученици” за безопасно движение по пътищата.

По проекта се предвижда награден фонд за:

-         правилно решени on-line тестове по безопасност на движението;

-         фотоснимки и др. материали, ученически идеи, предложения и решение на проблеми с безопасното предвижване до училище пеша;

-         училищни инициативи и вътрешни проекти по целите на проекта “До училище пеша” и др.

ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък, ще участва с ученици от УТФ в пилотния проект, като представително училище от област Стара Загора.