На 26 юни 2009 г. от 15:00 ч. в актовата зала, директорът на училището връчи на учениците от випуск 2009 г. дипломите и свидетелствата за професионална квалификация - разбира се, на тези от тях, които се представиха успешно в процеса на обучение и държавните зрелостни изпити.

           

 

             От общо 105 випускници от 12 а, 12 б, 12 в и 12 г класове 77 получиха дипломи, а 24 - удостоверения за завършен гимназиален клас.

             Всички випускници от 12 в клас (25) получиха своите свидетелства за втора степен на професионална квалификация, докато от 12 г клас само 15 ученици от общо 30 се представиха успешно на държавните квалификационни изпити.

            След получаването на документите от средното си образование, вече няма пречки да се кандидатства за следващото професионално ниво - висшето образование.
            Пожелаваме успех на всички наши, вече бивши, ученици. Да вървят по своя житейски път, като не забравят думите на възрожденеца Стоян Михайловски:

           "Знанието пробива нови пътища. Възпитанието осветява тези пътища."
         

           Светли пътища, мили наши момичета и момчета!