26 септември –Европейският ден на езиците бе отбелязан традиционно в Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм. Преподавателите по чуждоезикова подготовка в училището подготвиха кратка презентация за същността на Европейския ден на езиците.  Учениците от 8 а клас се включиха и в а любопитна викторина по темата. Тя се превърна в истинска надпревара за по-знаещи и можещи. Темите, по които учениците трябваше да се състезават бяха: поздрави на чужди езици, известни марки коли, песни на различни езици и др. 26 септември е провъзгласен за Европейски ден на езиците от Съвета на Европа с подкрепата на Европейския съюз на 6 декември 2001 година, която бе обявена за Европейска година на езиците. Целта на празника е да насърчи изучаването на чужди езици в Европа.Основните цели на Европейския ден на езиците са да:осведоми обществеността за важността от изучаването на чужди езици и да разнообрази обхвата на изучаваните езици, за да повиши нивото на многоезичност и междукултурно разбирателство; Да популяризира богатото езиково и културно разнообразие в Европа;Да насърчи изучаването на чужди езици във всяка възраст, не само в училищата, но и извън тях.Спазвайки тези правила хората, млади и стари, са насърчени да започнат да изучават език или да се гордее с вече съществуващите си езикови умения. Също така, отговорниците за предоставянето на достъп до езиковото обучение са насърчавани да правят изучаването на езици по-лесно и по-приятно, както и да подкрепят политическите инициативи за популяризирането на езиците.

ezici4.jpgezici3.jpgezici.jpgezici6.jpgezici2.jpgezici5.jpg