Отборът на ПГЛПТ спечели първото място в Национално ученическо състезание в направление „Маркетинг“, организирано от Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов. Водени от преподавателят по професионална подготовка в икономическите дисциплини Иванка Джонджорова, учениците от 12 а клас: Елена Апостолова, Иванина Иванова, Шерлин Бонева, Морфияна Алексиева, Памела Златанова и Росен Кисьов, показаха умения и познания, които заслужено ги доведоха до призовата позиция. Състезанието бе официално открито от ректора на катедра Маркетинг – доц. доктор Тодор Кръстевич, който председателстваше и журито, оценяващо участниците. В надпреварата се представиха 54 ученици от  7 училища в страната от 7 града – Генерал Тошево, Ямбол, Монтана, Плевен, Казанлък и Свищов.

Учениците бяха разпределени в 10 отбора с 11 ментори. Казусът, върху който работиха учениците бе свързан  с националната ни гордост – тенесистът Григор Димитров. Те трябваше да представят презентация за маркетингово решение, свързано с онлайн и офлайн рекламата на третият в света и основният му спонсор – най-голямата американска спортна компания.

Под №7 учениците от ПГ по лека промишленост и туризъм, с ментор Пламена Христова – студентка по маркетинг- 4-ти курс, представиха и защитиха успешно и безапелационно своята презентация. Всички ученици получиха Грамота за „Първо място“, Грамота „Награда на Ректора“, Специални сертификати, които им дават право да бъдат записани за студенти в Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов, по първо желание във всяка специалност  и предметни награди.

За учителите – ръководители бе организирана работна среща „Възможности за продължаващо обучение в Стопанска академия “Д. А.Ценов” – Свищов.

4.jpg6.jpg1.jpg3.jpg2  .jpg2.jpg5.jpg