В началото на декември в Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов се проведе Петото национално ученическо състезание по „Банкиране, финансиране и бюджетиране“. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм отново се представи отлично. Воденият от преподавателят по професионална подготовка Иванка Джонджорова отбор на ПГЛПТ в състав: Нерман Кумбарова, Изабела Арсова, Ралица Николова, Гергана Чобанова и Стефани Николова – показа отлични познания и умения в областта на финансите.

  Състезанието бе официално открито от ръководителят на катедра Финанси към Стопанската академия – проф. доктор Андрей Захариев. В надпреварата взеха участие 123 ученици от  14 средни училища от страната от 14 града – гр. Благоевраград, гр. Стара Загора, гр. Генерал Тошево, гр. Пловдив, гр. Русе, гр. Монтана, гр. Плевен, гр. Казанлък, гр. Свищов, гр. Сливен, Червен бряг и др.

Учениците бяха разпределени в 32 отбора с 32 ментора. Те трябваше да представят  бизнес проект с разполагаем собствен капитал и налични пари по сметка в размер на 100 000 лв. в търговската банка. Целта бе всеки екип да представи и обоснове бизнес проекта си пред компетентно жури, в чиито състав влиза и представител на търговската банка, от която фирмата търси външно финансиране. Кредитната подкрепа от търговската банка е с максимален размер от 30 до 50% спрямо размера на собствения капитал на фирмата

Под №14 и №15 учениците от ПГ по лека промишленост и туризъм, с ментори Габриела Георгиева и Семра Мюмюн – студентки по финанси, 4-ти курс представиха и защитиха своите презентации.

Оценяването се извърши от жури в шест зали.

Отбор №14 на ПГЛПТ спечели  наградата на банка ДСК „Най-добра бизнес идея. Учениците получиха сертификати, които им дават право да бъдат записани за студенти в Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов.

За учителите – ръководители бе организиран научен семинар с публични защити на докторски дисертации „Инвестиции в благородни метали и бизнес оценяване“ в Стопанска академия “Д. А.Ценов” – Свищов.

 

-3.jpg-4.jpg-1.jpg-.jpg-2.jpg