Бинарен урок на тема: „Търсене на пресечната точка при решаване на казуси и практическа работа, свързани с долекарската помощ и свободата и отговорността като етични категории и морални  норми“ се проведе в ПГ по лека промишленост и туризъм. Пресечната точка между Етиката и правото и Здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) откриха преподавателите Тина Янева и Румяна Станева, заедно с учениците от 10 б и 10 в класове. Мотото на комбинирания урок беше „Заедно можем повече“. Занятието се характеризира с дискусионния си характер и игрови елементи, с цел систематизиране, разширяване и задълбочаване на знанията по темата чрез използването на различни източници. Учениците се запознаха с нови понятия като абнормно поведение, емпатия, санкция и мултиплициране.Те участваха и в подготвен от преподавателите специален казус от професионалната сфера, като демонстрираха и начините за оказване на първа помощ. Откритият бинарен урок бе проведен пред родителите на учениците, Директорът на ПГЛПТ, преподаватели и гости на училището. 

IMG_3385.JPGIMG_3400.JPGIMG_3411.JPGIMG_3423.JPGIMG_3424.JPGIMG_3373.JPGIMG_3428.JPGIMG_3425.JPG