Лекции за повишаване на финансовата култура на подрастващите инициира от началото на новата година в училищата от общината общественият посредник на Казанлък Гинка Щерева. Мотивът й за предприемането на този ход е, че от опита си в ежедневните приемни и срещите си с млади хора е установила, че те самите имат нужда и търсят такъв тип знания. Лекциите по финансова култура се водят от местни банкери и  са продължение на проведените в няколко училища преди година лекции за правна култура, гражданско образование и часове по родолюбие. 
Часът в Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм бе проведен с ученици от 10 в клас на гимназията, обучаващи се в специалността „ Организация на обслужването в хотелиерството“. Гост – лектор бе Димитър Червенков – мениджър на финансов център на една от банковите институции в Казанлък. По време на лекцията пред младите хора бяха представени и разисквани теми, сред които банките – начин на функциониране, политика към млади клиенти и услуги ползвани от тях, механизъм на откриване на банкова сметка, как младите хора да планират личния си бюджет и др. Представени бяха и възможностите за кредитиране на студенти и докторанти.

 

IMG_0179.JPGIMG_0174 1.JPGIMG_0175.JPG