В края на месец април в Пловдив се проведе XXI Международен панаир на учебни предприятия „Млад предприемач“. В мероприятието участваха  учебно-тренировъчни фирми от България,  Румъния, Македония и Черна гора.  Участие в Панаира взеха две учебно-тренировъчни фирми от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм -  „Биоматериали”ООД и „Аутобоут”ООД. Екипите на двете фирми са от ученици от 11а клас, а ръководител  бе преподавателят по икономика Корнелия Владева. По време  на форума представители на бизнеса, университетите, държавната администрация и неправителствения сектор оценяваха  основните компетенции и специфични умения на учениците и студентите, придобити в учебните предприятия.

Представителите на Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм бяха в състав: Божидара Богашева, Ивона Бонева, Мария Николова, Симона Азманова, Станимир Стойчев и Яна Михалкова от  специалност „Икономика и мениджмънт”. По време на панаира учениците показаха професионализъм в обслужването, познаването на продукта, услугата, умения за работа с документи, осъществяваха директни търговски преговори и сделки  и непрекъснато бяха оценявани от оценители. В продължение на 8 работни часа се сключваха търговски сделки, изразяващи се както в продажби от страна на УТФ, така и в покупки от други учебни предприятия.  Уучениците проявиха отговорност, интерес и търговски нюх, което доведе до множество сключени и осъществени сделки. За участието си в мероприятието, което тази година бе под надслов „Да подадем ръка на бъдещето си! Среща на училището с бизнеса!“ учениците получиха престижни сертификати.

IMG_0457.JPGIMG_0405.JPGIMG_0442.JPGIMG_0402.JPGIMG_0408.JPGIMG_0422.JPGIMG_0539.JPGIMG_0396.JPG