Ден на ученическото самоуправление се проведе в ПГЛПТ. Целта на проявата е да се даде възможност на учениците да се запознаят по-отблизо с дейността на учителите, ръководството на учебното заведение и административния персонал.

Осъществяването на инициативата е подготвено съвместно от деца и учителите, като дълго време преди това учениците изучават функциите и задълженията на всеки член от екипа на училището. Директор на училището за един ден стана Стела Тонева от 11 а клас, заместник-директора бяха Кристияна Терзиева(11а) и Пламена Йовчева(10а) ; позицията технически секретар зае Ивелина Георгиева (10а), а оперативен счетоводител за ден стана Виктория Велева (10а). В голяма част от учебните часове, учениците „взеха“ дневниците в ръце и влязоха в ролята на преподаватели.

Целта на проявата е да се покаже уважение към съвременните европейски ценности и да се даде възможност на учениците „да видят” образователно-възпитателния процес „от другата страна”. Ръководството на училището и учениците, са убедени, че тази проява ще съдейства за подобряване на педагогическото взаимодействие и за сплотяване на училищната общност.

IMG_0792.JPGIMG_0794.JPGIMG_0828.JPGIMG_0788.JPGIMG_0804.JPGIMG_0810.JPG