Печат

  Заключителен информационен ден по проект „Твоят час“ - „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“ се състоя в Средно училище „Екзарх Антим I“. В събитието взеха участие над 140 ученици от 30 групи по интереси по проект „Твоят час“ в училища от община Казанлък, сред които бе и Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм.  Във фоайето на Средно училище „Екзарх Антим I“ беше открита изложба с изделия изработени от учениците. ПГЛПТ се представи с два свои клуба по интереси – „Хармония“ с ръководител Емилия Иванова  и „Забавна кулинария“ с ръководител Петя Гайтанджиева. Гости на събитието бяха Райна Димитрова, старши експерт „Организация на средното образование“ в РУО - Стара Загора и Пенка Атанасова, старши експерт „Професионално образование и обучение“. В ПГЛПТ през изминалата учебна година функционираха 22 клуба, от които 8 групи за преодоляване на обучителни затруднения и 13 клуба по интереси. Проект „Твоят час“ е реализиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и е най-мащабният изпълняван досега от Министерство на образованието. Началото му е поставено през 2016 година. Той е насочен към развитието на извънкласните дейности.

IMG_2802.JPGIMG_2801.JPGIMG_2824.JPGIMG_2804.JPGIMG_2810.JPG30776716_2236258013067532_1671803068_n.jpg


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.