Печат

 

  Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм взе участие в първата Панорама на професионалното образование в Казанлък. Целта на инициативата е да се информират учениците и техните родители за професиите и специалностите, по които се извършва обучение в професионалните учебни заведения в Казанлък и за новостите в професионалното образование. На специален щанд учениците от гимназията демонстрираха изискан кетъринг, както и специални умения в сферата на ресторантьорството и туризма. Ученици и преподаватели от ПГЛПТ запознаха всички гости на Панорамата с трите специалности, по които ще се осъществи план-приемът през новата учебна година. За първи път в Казанлък ще се осъществи прием по специалността „Електронна търговия“, като интересът към нея е изключително голям в национален мащаб. Другите две са традиционните и утвърдени вече в гимназията „Организация на хотелиерството“ и „Кетъринг“. Всички в ПГЛПТ се бяха постарали да привлекат вниманието на посетителите с атрактивни изделия от практическото обучение и актуални рекламни материали. 

 

IMG_4737.JPGIMG_4776.JPGIMG_4724.JPGIMG_4686.JPGIMG_4767.JPGIMG_4784.JPG


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.