Заключителното военно-приложно състезание на клуб „Приятели на армията” с участие на ученици от средните училища в град Казанлък започна с тържествено издигане на националния флаг на Република България и приемане на строя на отборите от командира на 61 Стрямска механизирана бригада – бригаден генерал Деян Дешков. За втора поредна година в оспорваното състезание се включиха представители на пет гимназии, разделени в шест отбора, съставени отседем състезателя. Благодарение на усилията на главните сержанти на формированията от бригадата и проведените от тях теоретични и практически занятия учениците от всички отбори се представиха достойно. За стриктното спазване на мерките за безопасност, обявения регламент и утвърдените критерии отговаряха председателя на клуба г-н Бедрос Азинян и главните сержанти на формированията. Учениците демонстрираха придобитите си умения по преодоляване на „Единна пътека с препятствия”, непълно разглобяване и сглобяване на автомат „Калашников” и оказване на първа медицинска долекарска помощ на пострадал. Отличилите се участници бяха наградени, като на финала Командирът на 61 Стрямска механизирана бригада не пропусна да насърчи всички да се стремят към нови постижения и отбеляза, че Българската армия принадлежи на народа и би се гордял да приеме всеки един от тях вредиците и. С грамота за достойно участие се сдобиха представителите на Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, водени от преподавателя по история Катя Семерджиева.