137 години от обесването на Васил Левски - безспорния национален герой на България.
Прекланяме отново глави пред жертвата за другите, за Отечеството.В актовата зала на училището се събрахме, за да отбележим събитието с подобаващо уважение. 

Г-н Захари Василев, ПДУД, прочете есе за Васил Левски, а Мюзеян Гарванова (11 б клас) представи своята презентация за живота и делото му. В забързаните му години, чак до това "бесило славно" - всеки миг отдаден за свободата, "за чиста и свята република"!
Затова с благодарност и обич в сърцата представителна група от наши ученици, заедно с ученици от другите училища в Казанлък, поднесоха цветя пред паметника на В. Левски. Незабрава за великия българин!

7_img_1459.jpgb_img_1463.jpg2_img_1460.jpg3_img_1469.jpg0_img_1466.jpge_img_1467.jpg

Денят беше неучебен за учениците, но учебен за учителите!
Всички учители от ПГЛПТ участваха в интерактивното обучение на доц. д-р Ц. Каснакова от Тракийски университет.

Лисабонската програма на ЕС за учене през целия живот се онагледи с пример и през този ден.
Учителите, традиционно обучаващи, бяха в ролята на обучавани. Под ръководството на доц. д-р Ц. Каснакова от Тракийски университет те работиха върху поставени задачи, разделени на 4 екипа.

Обсъдени бяха педагогически практики на интерактивно обучение, а по-специално доц. Каснакова представи Валдорфската педагогика на Р. Щайнер, чиито основни принципи са възпитанието в и чрез любов, толерантност и дух на партньорство и обучението като вид творческа изява както на учители, така и на ученици, като акт на изкуство и красота.

Учителите се справиха много добре с поставените задачи, като представиха своето мнение като екип и в графичен вид чрез интересни постери.

От обучението отново се затвърди убеждението, че добри резултати в образованието и възпитанието на младите хора могат да се постигнат само чрез съвместната работа в екип на всички учители, ученици и, не на последно място, с активната помощ на родителите, а и на цялото общество. Че “интересно” може да е синоним  не само на “развлекателно”, но и на “успешно”, щом е намерена мъдрата мярка на нещата и на симбиозата между възпитание и образование.

 

Събранието се проведе от 18.00 часа в кабинет №16 на ПГЛПТ. Присъстваха председателят на ТД "Орлово гнездо" - г-н Кръстьо Петков, членове на клуба - ученици от всички училища от Казанлък, както и нашите ученици Ирена Узунова, Атанаска Рачева, Луиза Райкова,Стоян Стоянов, Мирослав Попов от 12б клас, Костадин Яйлиев – 9а клас и Христо Иванов – 10б. На събранието бяха поканени представители на мас-медиите и др. гости.  

Обсъдиха се дейностите на клуба през 2009 г. и проблемите, които стоят за разрешаване. Прие се план за работата на клуба през 2010 г. Избрано бе ново ръководство на клуба, в което като член на Управителния съвет бе избран Стоян Руменов Стоянов от 12 б клас на нашето училище.
Успешна работа на клуба през новата 2010 г.!

 

             На 12.01.2010г. представителите на клуб ”Съхрани българското” Габриела Вълчева (11 а), Младен Желев и Станислав Георгиев (10 а) посетиха гр. Шипка по покана на читалището в града. Повод за срещата бе 132 години от боевете при Шипка-Шейново на 9.01.1878 г. С разгрома на Вейсел паша тези боеве решават изхода на Руско-турската освободителна война.


 

           Клуб ”Съхрани българското” представи своята презентация „Шипка”. Това е трета среща на клуба с обществеността на гр.Шипка. Учениците бяха посрещнати много топло и възторжено като приятели. Поводът за срещата - традициите от миналото и работата на клуб ”Съхрани българското” - дадоха основание и на двете страни да се убедят, че са си взаимно потребни и полезни.
                                                                                                                                       Младен Желев и Станислав Георгиев - 10а клас

На 13.01.2010г. съдебният заседател към Районен съд, гр. Казанлък Иванка Тучева се срещна с ученици от 12 клас на Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм в час по свят и личност.

 

 

Тази среща е част от съвместната работа на Евроклуба с Районния съд. Учениците от 12 клас посетиха Районния съд и присъстваха на наказателно дело в края на 2009 година. Госпожа Тучева има практика като съдебен заседател 15 години. Тя сподели примери от своята богата и разнообразна практика като съдебен заседател и за трудния човешки казус в заседанията на съда, когато се вземат решения, късаещи съдбата и на познати хора. Учениците имаха възможност да научат повече за невидимата работа на съда, който е важна власт в демократичната правова държава. Беседата предизвика много въпроси за растящата престъпност, различните присъди при еднакво престъпление, проблемите на съдебната система на Република България, произтичащи от европейските директиви. Научиха за системата на пробация, за важната роля на покаянието и самопризнанието, за необходимостта решенията на съда да дадат шанс на всеки престъпил закона да избере добрия път.
    И още, и още...