На 26.02.2010 г.  с група ученици от 12 б клас, специалност „Екскурзоводство” посетихме  вр. „Бузлуджа”.

По време на екскурзията, по предварително изготвения план, изслушахме беседи, изнесени от Атанаска Рачева и Цветелина Петрова. Взехме участие в зимния спортно-туристически празник – „КАЗАНЛЪШКА ЗИМА – 2010” и купа „ТРЕТИ МАРТ” – ски-алпийски дисциплини, организиран от Община Казанлък и туристическо дружество „Орлово гнездо”,  гр. Казанлък.

Христо Русев Тодоров участва в ски слалом във възрастова група 8-12 клас, а отборът по скачане с  чували завоюва първо място.
          

26.02.2010г., 15.30 ч.

гр. Казанлък

Темата на урока  "Environmental issues",  с подтема "Earth calling", предполага дълбока лична съпричастност както на учениците и учителя, така и на всички гости на открития урок. Защото тя засяга всички нас, без изключение.

В продължение на 2 часа учениците дискутираха  глобални проблеми на човечеството и околната среда. Чрез мозъчна атака, дискусии, анализ и изводи, чрез мултимедийни средства, се получи един много интересен урок. Предварителната подготовка и добрата езикова основа, а също и големият интерес към разглежданата тема, се усетиха в участието на всички ученици от групата. Г-жа Пенка Досева показа, че да се води такъв урок, изключително на английски, не е невъзможно, а и е желателно, въпреки факта, че някои от учениците изучават интензивно английски за първа година. Така те попадат в чуждоезиковата културна среда и по естествен начин, ситуативно и натрупващо, усвояват чуждия език по методика, придружаваща конкретния учебник.

Гости на урока бяха г-жа Сребра Касева (Началник отдел „Култура” към община Казанлък), г-жа Рени Червенкова (Директор на ПГЛПТ), г-н Захари Василев (ПДУД на ПГЛПТ) и учители.

С урока се стартира поредицата от открити уроци, които са традиция за ПГЛПТ. Тази година те са посветени на 45-годишнината от създаването на училището и ще се финализират с празника на училището – 11 май 2010 г.

137 години от обесването на Васил Левски - безспорния национален герой на България.
Прекланяме отново глави пред жертвата за другите, за Отечеството.В актовата зала на училището се събрахме, за да отбележим събитието с подобаващо уважение. 

Г-н Захари Василев, ПДУД, прочете есе за Васил Левски, а Мюзеян Гарванова (11 б клас) представи своята презентация за живота и делото му. В забързаните му години, чак до това "бесило славно" - всеки миг отдаден за свободата, "за чиста и свята република"!
Затова с благодарност и обич в сърцата представителна група от наши ученици, заедно с ученици от другите училища в Казанлък, поднесоха цветя пред паметника на В. Левски. Незабрава за великия българин!

7_img_1459.jpgb_img_1463.jpg2_img_1460.jpg3_img_1469.jpg0_img_1466.jpge_img_1467.jpg

Денят беше неучебен за учениците, но учебен за учителите!
Всички учители от ПГЛПТ участваха в интерактивното обучение на доц. д-р Ц. Каснакова от Тракийски университет.

Лисабонската програма на ЕС за учене през целия живот се онагледи с пример и през този ден.
Учителите, традиционно обучаващи, бяха в ролята на обучавани. Под ръководството на доц. д-р Ц. Каснакова от Тракийски университет те работиха върху поставени задачи, разделени на 4 екипа.

Обсъдени бяха педагогически практики на интерактивно обучение, а по-специално доц. Каснакова представи Валдорфската педагогика на Р. Щайнер, чиито основни принципи са възпитанието в и чрез любов, толерантност и дух на партньорство и обучението като вид творческа изява както на учители, така и на ученици, като акт на изкуство и красота.

Учителите се справиха много добре с поставените задачи, като представиха своето мнение като екип и в графичен вид чрез интересни постери.

От обучението отново се затвърди убеждението, че добри резултати в образованието и възпитанието на младите хора могат да се постигнат само чрез съвместната работа в екип на всички учители, ученици и, не на последно място, с активната помощ на родителите, а и на цялото общество. Че “интересно” може да е синоним  не само на “развлекателно”, но и на “успешно”, щом е намерена мъдрата мярка на нещата и на симбиозата между възпитание и образование.

 

Събранието се проведе от 18.00 часа в кабинет №16 на ПГЛПТ. Присъстваха председателят на ТД "Орлово гнездо" - г-н Кръстьо Петков, членове на клуба - ученици от всички училища от Казанлък, както и нашите ученици Ирена Узунова, Атанаска Рачева, Луиза Райкова,Стоян Стоянов, Мирослав Попов от 12б клас, Костадин Яйлиев – 9а клас и Христо Иванов – 10б. На събранието бяха поканени представители на мас-медиите и др. гости.  

Обсъдиха се дейностите на клуба през 2009 г. и проблемите, които стоят за разрешаване. Прие се план за работата на клуба през 2010 г. Избрано бе ново ръководство на клуба, в което като член на Управителния съвет бе избран Стоян Руменов Стоянов от 12 б клас на нашето училище.
Успешна работа на клуба през новата 2010 г.!