Учебни планове, по които се осъществява обучението на паралелките: