График на учебния процес за учебната 2018/2019 година, съгласно Заповед № РД09-1708/29.08.2018г на Министъра на образованието и науката.

1. Начало на учебната година - 17.09.2018 г.

2. Първи учебен срок:

17.09.2018 г. – 05.02.2019 г. – за учениците от VIII до XII клас /18 учебни седмици/

3. Втори учебен срок

06.02.2019 г. – 15.05.2019 г. – за учениците от XII клас  /13 учебни седмици/

06.02.2019 г. – 28.06.2019 г. - за учениците от VIII до X клас /18 учебни седмици/

06.02.2019 г. – 12.07.2019 г. - за учениците от XI клас /20 учебни седмици, от които

   2 за  производствена практика/

4. Ваканции

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г.вкл. – есенна

22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл.– коледна

05.02.2019 г. – междусрочна 

30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл.– пролетна за VIII - XI клас

05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл.– пролетна за XII клас

 

5. Неучебни дни

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ 

23.05.2019 г. – втори ДЗИ 

 

                                                                                            

6. Дни със специфична организация на учебния процес  

11.05.2019 г.-  Празник на училището

 

 

Прикачени файлове:
Свали този файл (график учебно време 2018-2019.pdf)график учебно време 2018-2019.pdf[ ]