График на учебния процес за учебната 2017/2018 година, съгласно Заповед № РД09-4130/29.08.2017г на Министъра на образованието и науката.

1. Начало на учебната година - 15.09.2017 г.

2. Първи учебен срок:

15.09.2017 г. – 06.02.2018 г. – за учениците от VIII до XII клас /18 учебни седмици/

3. Втори учебен срок

07.02.2018 г. – 15.05.2018 г. – за учениците от XII клас  /13 учебни седмици/

07.02.2018 г. – 29.06.2018 г. - за учениците от VIII до X клас /18 учебни седмици/

07.02.2018 г. – 13.07.2018 г. - за учениците от XI клас /20 учебни седмици, от които

   2 за  производствена практика/

4. Ваканции

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г.вкл. – есенна

23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл.– коледна

03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл.– междусрочна за VIII - XII клас

31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл.– пролетна за VIII - XI клас

 

 

5. Неучебни дни

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ

23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и

култура и на славянската писменост

                                                                                            

6. Дни със специфична организация на учебния процес  

11.05.2018 г.-  Празник на училището

 

 

Прикачени файлове:
Свали този файл (grafik_2017_2018.pdf)grafik_2017_2018.pdf[ ]