Г Р А Ф И К

за провеждане на контролни и класни работи

през втория учебен срок на учебната 2017 / 2018 година

Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм

 

по ред

Учебен предмет

8 а клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

 

05.03.2018

28.04.2018

 

 

28.05.2018

2

Английски език

22.02.2018

08.03.2018

19.04.2018

 

07.06.2018

17.05.2018

3

Математика

 

 

 

 

 

06.06.2018

4

История и цивилизация

 

 

 

02.05.2018

 

 

5

Биология и ЗО

 

09.03.2018

13.04.2018

 

 

 

6

Химия и опазване на околната среда

 

02.03.2018

 

 

22.06.2018

 

 

по ред

Учебен предмет

8 б клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

 

05.03.2018

28.04.2018

 

 

28.05.2018

2

Английски език

27.02.2018

22.03.2018

26.04.2018

 

13.06.2018

16.05.2018

3

Математика

 

 

 

 

 

06.06.2018

4

История и цивилизация

 

 

30.04.2018

 

 

 

5

Биология и ЗО

 

09.03.2018

13.04.2018

 

 

 

6

Химия и опазване на околната среда

 

02.03.2018

 

 

22.06.2018

 

по ред

Учебен предмет

8 в клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

 

05.03.2018

28.04.2018

 

 

28.05.2018

2

Английски език

 

 

13.04.2018

 

 

16.05.2018

3

Математика

 

 

 

 

 

06.06.2018

4

История и цивилизация

 

 

30.04.2018

 

 

 

5

Биология и ЗО

 

09.03.2018

13.04.2018

 

 

 

6

Химия и опазване на околната среда

 

02.03.2018

 

 

22.06.2018

 

                 

 

 

по ред

Учебен предмет

9 б  клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

 

30.03.2018

 

11.05.2018

 

08.06.2018

2

Английски език

 

19.03.2018

16.04.2018

 

 

04.06.2018

3

Немски език

 

13.03.2018

 

 

 

15.05.2018

4

Математика

 

 

 

 

 

28.05.2018

5

История и цивилизация

 

 

19.04.2018

 

 

 

6

Биология и ЗО

 

 

 

 

05.06.2018

 

7

Химия и опазване на околната среда

21.02.2018

 

18.04.2018

 

 

 

8

Информатика

 

 

19.04.2018

 

 

 

9

Информационни технологии

 

 

 

03.05.2018

 

 

 

по ред

Учебен предмет

10 а  клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

 

12.03.2018

16.04.2018

 

 

04.06.2018

2

Английски език

26.02.2018

29.03.2018

 

 

 

28.05.2018

3

Немски език

 

06.03.2018

 

 

 

15.05.2018

4

Математика

 

 

 

 

 

01.06.2018

5

История и цивилизация

 

23.03.2018

 

 

 

 

6

Биология и ЗО

14.02.2018

 

 

 

 

 

7

Химия и опазване на околната среда

 

 

26.04.2018

 

 

 

 

по ред

Учебен предмет

10 б  клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

 

15.03.2018

19.04.2018

 

 

07.06.2018

2

Английски език

26.02.2018

28.03.2018

 

 

 

28.05.2018

3

Немски език

 

05.03.2018

 

 

 

14.05.2018

4

Математика

 

 

 

 

 

01.06.2018

5

История и цивилизация

 

22.03.2018

 

 

 

 

6

Биология и ЗО

14.02.2018

 

 

 

 

 

7

Химия и опазване на околната среда

 

 

26.04.2018

 

 

 

8

Чужд език по професията

 

02.03.2018

 

 

 

18.05.2018

 

по ред

Учебен предмет

10 в  клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

 

16.03.2018

20.04.2018

 

 

01.06.2018

2

Английски език

27.02.2018

29.03.2018

 

 

 

29.05.2018

3

Немски език

 

07.03.2018

 

 

 

16.05.2018

4

Математика

 

 

 

 

 

06.06.2018

5

История и цивилизация

 

21.03.2018

 

 

 

 

6

Биология и ЗО

14.02.2018

 

 

 

 

 

7

Химия и опазване на околната среда

 

 

26.04.2018

 

 

 

8

Чужд език по професията

 

02.03.2018

 

 

 

18.05.2018

 

по ред

Учебен предмет

10 г  клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

 

20.03.2018

17.04.2018

 

 

22.05.2018

2

Английски език

23.02.2018

 

 

 

 

18.05.2018

3

Немски език

 

05.03.2018

 

 

 

14.05.2018

4

Математика

 

 

 

 

 

05.06.2018

5

История и цивилизация

 

20.03.2018

 

 

 

 

6

Биология и ЗО

14.02.2018

 

 

 

 

 

7

Химия и опазване на околната среда

 

 

26.04.2018

 

 

 

8

Чужд език по професията

 

 

12.04.2018

 

 

31.05.2018

9

Информационни технологии

 

 

 

02.05.2018

 

 

 

по ред

Учебен предмет

11 а  клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

 

12.03.2018

23.04.2018

 

 

04.06.2018

2

ЗИП –БЕЛ

 

 

 

 

 

06.06.2018

3

Английски език

 

 

18.04.2018

 

 

16.05.2018

4

Математика

 

 

 

 

 

28.05.2018

5

История и цивилизация

 

08.03.2018

 

 

 

 

 

по ред

Учебен предмет

11 б  клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

 

13.03.2018

29.03.2018

 

 

 

05.06.2018

2

ЗИП –БЕЛ

 

 

 

 

 

31.05.2018

3

Английски език

26.02.2018

19.03.2018

 

 

 

11.06.2018

4

Математика

 

 

 

 

 

28.05.2018

5

История и цивилизация

 

06.03.2018

 

 

 

 

6

Чужд език по професията

 

23.03.2018

20.04.2018

 

 

08.06.2018

 

по ред

Учебен предмет

11 в  клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

 

14.03.2018

18.04.2018

 

 

06.06.2018

2

ЗИП –БЕЛ

 

 

 

 

 

22.05.2018

3

Английски език

 

27.03.2018

 

 

 

15.05.2018

4

Математика

 

09.03.2018

25.04.2018

 

 

09.05.2018

5

История и цивилизация

 

06.03.2018

 

 

 

 

6

Чужд език по професията

 

 

 

 

 

31.05.2018

 

по ред

Учебен предмет

12 а  клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

20.02.2018

 

 

 

 

10.04.2018

2

ЗИП –БЕЛ

 

 

 

 

 

22.03.2018

3

Математика

 

 

 

 

 

12.04. 2018

4

Чужд език по професията

22.02.2018

15.03.2018

 

 

 

29.03.2018

 

по ред

Учебен предмет

12 б  клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

20.02.2018

 

 

 

 

10.04.2018

2

ЗИП –БЕЛ

 

 

 

 

 

22.03.2018

3

Математика

 

 

 

 

 

13.04. 2018

4

Чужд език по професията

 

 

 

 

 

26.03.2018

 

по ред

Учебен предмет

12 в  клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

 

12.03.2018

 

 

 

26.03.2018

2

ЗИП –БЕЛ

 

 

 

 

 

20.03.2018

3

Математика

 

 

 

 

 

11.04. 2018

4

Чужд език по професията

 

 

 

 

 

18.04.2018