Г Р А Ф И К

за провеждане на контролни и класни работи

през първия учебен срок на учебната 2018 / 2019 година

Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм

 

 

по ред

Учебен предмет

8 а клас

 

 

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

12.11.18 г

 

06.01.18 г.

17.12.18 г.

2

Английски език

16.10.18 г.

13.11.18 г.

 

 

12.12.18 г.

3

Математика

 

 

 

 

19.12.18 г.

5

История и цивилизация

 

 

 

31.01.19 г.

 

7.

Философия

 

14.11.18 г.

 

 

 

 

по ред

Учебен предмет

8 б клас

 

 

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

12.11.18 г.

 

06.01.19 г.

17.12.18 г.

2

Английски език

16.10.18 г.

09.11.18 г.

 

 

14.12.18 г.

3

Математика

 

 

 

 

19.12.18 г.

5

История и цивилизация

 

 

 

30.01.19 г.

 

6.

Философия

 

15.11.18 г.

 

 

 

по ред

Учебен предмет

8 в  клас

 

 

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

12.11.18 г.

 

06.01.19 г.

17.12.18 г.

2

Английски език

19.10.18 г.

 

 

10.01.19 г.

30.11.18 г.

3

Математика

 

 

 

 

19.12.18 г.

5

История и цивилизация

 

 

 

30.01.19 г.

 

  6

Философия

 

13.11.18 г.

 

 

 

 

 

по ред

Учебен предмет

9 а  клас

 

 

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

21.11.18 г.

 

 

19.12.18 г.

2

Английски език

18.10.18 г.

15.11.18 г.

 

10.01.19 г.

06.12.18 г.

 

Немски език

 

29.11.18 г.

 

 

13.12.18 г.

3

Математика

 

 

 

 

08.01.18 г.

4

История и цивилизация

 

 

17.12.18 г.

 

 

  5

Философия

 

14.11.18 г.

 

 

 

 

 

по ред

Учебен предмет

9 б  клас

 

 

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

21.11.18 г.

 

 

19.12.18 г.

2

Английски език

16.10.18 г.

19.11.18 г.

 

 

11.12.18 г.

 

Немски език

 

29.11.18 г.

 

 

06.12.18 г.

3

Математика

 

 

 

 

08.01.19 г.

5

История и цивилизация

 

 

18.12.18 г.

 

 

  6

Философия

 

12.11.18 г.

 

 

 

 

 

 

по ред

Учебен предмет

9 в  клас

 

 

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

21.11.18 г.

 

 

19.12.18 г.

2

Английски език

 

19.11.18 г.

 

 

10.12.18 г.

 

Немски език

 

 

 

 

13.12.18 г.

3

Математика

 

 

 

 

08.01.19 г.

5

История и цивилизация

 

 

17.12.18 г.

 

 

  6

Философия

 

15.11.18 г.

 

 

 

 

 

 

по ред

Учебен предмет

10 а  клас

 

 

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

20.11.18 г.

 

 

18.12.18 г.

2

Английски език

 

14.11.18 г.

 

 

12.12.18 г.

3

Немски език

 

 

 

 

03.12.18 г.

4

Математика

 

 

 

 

21.12.18 г.

5

История и цивилизация

 

29.11.18  г.

 

 

 

  6

Етика и право

 

14.11.18 г.

 

 

 

 

 

по ред

Учебен предмет

10 б  клас

 

 

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

22.11.18 г.

 

 

06.12.18 г.

2

Английски език

 

14.11.18 г.

 

 

12.12.18 г.

3

Немски език

 

 

 

 

03.12.18 г.

4

Математика

 

 

 

 

21.12.18 г.

5

История и цивилизация

 

27.11.18 г.

 

 

 

  6

Етика и право

 

13.11.18 г.

 

 

 

  7

Химия и опазване на околната среда

 

 

 

 

 

  8

Чужд език по професията

 

15.11.18 г.

 

 

10.01.19  г.

 

 

 

по ред

Учебен предмет

11 а  клас

 

 

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

ЗИП - БЕЛ

 

07.11.18 г.

 

 

05.12.18 г.

 

03.12.18 г.

2

Английски език

 

12.11.18 г.

 

 

14.12.18 г.

3

Математика

 

 

 

 

21.12.18 г.

4

История и цивилизация

 

12.11.18 г.

 

 

 

5.

Философия

 

14.11.18 г.

 

 

 

 

 

 

по ред

Учебен предмет

11 б  клас

 

 

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

ЗИП - БЕЛ

 

 

 

 

03.12.18 г.

 

06.12.18 г.

2

Английски език

 

 

 

 

14.12.18 г.

3

Математика

 

 

 

 

21.12.18 г.

4

История и цивилизация

 

13.11.18 г.

 

 

 

5.

Философия

 

13.11.18 г.

 

 

 

6

Чужд език по професията

 

 

 

 

11.12.18 г.

 

 

 

по ред

Учебен предмет

11 в  клас

 

 

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

ЗИП - БЕЛ

 

 

 

 

07.12.18 г.

 

04.12.18 г.

2

Английски език

 

13.11.18 г.

 

 

13.12.18 г.

3

Математика

 

 

 

 

21.12.18 г.

4

История и цивилизация

 

14.11.18 г.

 

 

 

5.

Философия

 

13.11.18 г.

 

 

 

5

Чужд език по професията

 

 

 

 

03.01.19 г.

 

 

по ред

Учебен предмет

11 г  клас

 

 

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

ЗИП - БЕЛ

 

 

 

 

03.12.18  г..

 

05.12.18  г.

2

Английски език

 

 

 

 

11.12.18 г.

3

Математика

 

 

 

 

21.12.18  г.

4

История и цивилизация

 

14.11.18 г.

 

 

 

5.

Философия

 

13.11.18 г.

 

 

 

6.

Чужд език по професията

 

 

 

 

13.12.18 г.

7.

Технология на кулинарната продукция

 

21.11.18 г.

 

 

 

8.

ЗИПП – Технология на кулинарната продукция

 

07.11.18 г.

 

 

 

 

 

по ред

Учебен предмет

12 а  клас

 

 

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

ЗИП - БЕЛ

 

12.11.18 г.

 

 

04.12.18 г.

06.12.18 г.

2

Математика

 

 

 

 

13.12.18 г.

 

Свят и личност

 

16.11.18 г.

 

 

 

3

Чужд език по професията

 

 

 

 

18.12.18 г.

 

 

по ред

Учебен предмет

12 б  клас

 

 

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

ЗИП - БЕЛ

 

13.11.18 г.

.

24.01.19 г.

04.12.18 г.

 

10.01.19  г.

2

Математика

 

 

 

 

18.12.18 г.

 

Свят и личност

 

12.11.18 г.

 

 

 

3

Чужд език по професията

22.10.18 г.

 

 

 

10.12.18 г.

 

 

по ред

Учебен предмет

12 в  клас

 

 

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

ЗИП - БЕЛ

 

08.11.18 г.

 

 

06.12.18 г.

 

03.12.18 г.

2

Математика

 

 

 

 

12.12.18 г.

 

Свят и личност

 

15.11.18 г.

 

 

 

3

Чужд език по професията

 

14.11.18 г.

 

 

14.12.18 г.

 

Технология на кулинарната продукция

 

28.11.18 г.

 

 

 

 

Отчетност на фирмата 

 

7.11.18 г.