Г Р А Ф И К

за провеждане на приравнителни изпити и на изпити за определяне на годишна оценка на лица, обучавани в  през учебната 2018 / 2019 година и на приравнителни изпити с ученици от 11 клас, обучавани в дневна и самостоятелна форма през учебната 2018 / 2019 година

априлска сесия на учебната 2018 / 2019 година

 

 

 САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

ДАТА

Клас

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

10.04.19

9, IГЕ

Чужд език / немски /

9

Втори чужд език / немски /

10

Втори чужд език / немски /

12

Отчитане на ресторантьорската дейност

12

УП – Икономика и организация на предприятията

11.04.19

9, ГЕ

Математика

9

Математика

10

Математика

11

Математика

12

Математика

12.04.19

9 ГЕ

История и цивилизации

9

История и цивилизация

10

История и цивилизация

11

История и цивилизация

12

ЗИП – Философия

12

УП – Организация на производството и обслужването в заведенията за ХР

12

УП – Проектен мениджмънт

15.04.19

9 ГЕ

Физика и астрономия

9

Физика и астрономия

10

Физика и астрономия

16.04.19

9 ГЕ

Безопасност и долекарска помощ в ресторанта

10

Микробиология

10

Национално културно-историческо наследство

11

Професионална етика и туристическо поведение

12

Сомелиерство

17.04.19

9 ГЕ

Микробиология и хигиена на храненето

9

Екология в туризма

10

ХХХЗ

12

УП- Сомелиерство

12

Сценография, грим и костюми

18.04.19

9 ГЕ

УП- Сервиране

11

УП - Сервиране

11

УП - Сервиране и барманство

12

УП- Сервиране и барманство

12

Комуникативност и сценично поведение

19.04.19

12

УП – Комуникативност и сценично поведение

22.04.19

9 ГЕ

Изобразително изкуство

11

Маркетинг в туризма

12

Мениджмънт в туризма

23.04..19

9 ГЕ

Химия и ООС

9

Химия и ООС

10

Химия и ООС

11

ЗИПП – Сервиране

12

ЗИПП – УП – Технология на кулинарната продукция

12

ЗИПП – Маркетинг и реклама

24.04.19

9 ГЕ

ЗБУТ

9

Въведение в професията

10

ЗБУТ

11

ЗИП - БЕЛ

12

ЗИП - БЕЛ

25.04.19

9 ГЕ

Барманство

10

ЗИПП – ТКП

10

Икономика

11

Сервиране

11

Сервиране и барманство

12

Икономика

12

Сервиране и барманство

12

Икономика и организация на предприятията

12

ЗИПП - Екскурзоводство

30.04.19

9 ГЕ

УП - Барманство

10

Производствена практика

11

Производствена практика

12

Производствена практика

12

Производствена практика

12

Производствена практика

 

 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ - 10 КЛАС

ДАТА

Клас

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

04.04.19

10

ТКП

05.04.19

10

УП- ТКП

08.04.19

10

Втори чужд език

09.04.19

10

ИТ

10.04.19

10

ЗИПП – ТКП

11.04.19

10

Първи чужд език  АЕ

17.04.19

10

Микробиология

19.04.19

10

Етика и право

22.04.19

10

Биология и ЗО

23.04.19

10

Химия и ООС

24.04.19

10

ЗБУТ

30.04.19

10

ХХХЗ

 

ДНЕВНА ФОРМА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ - 10 КЛАС

ДАТА

Клас

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

04.04.19

10

ТКИК

05.04.19

10

УП- ТКИК

08.04.19

10

География и икономика

09.04.19

10

ИТ

10.04.19

10

БЕЛ

11.04.19

10

Първи чужд език  АЕ

12.04.19

10

История и цивилизация

15.04.19

10

Физика и астрономия

16.04.19

10

Чужд език по професията

17.04.19

10

Микробиология

18.04.19

10

Икономика

19.04.19

10

Етика и право

22.04.19

10

Биология и ЗО

23.04.19

10

Химия и ООС

24.04.19

10

ЗБУТ

25.04.19

10

Производствена практика

30.04.19

10

ХХХЗ

03.05.19

10

ФВС