Заповеди за графика на изпитите и датите за провеждане на януарска поправителна сесия

на учениците от 9, 10, 11 и 12  клас, самостоятелна форма на обучение