График  изпити

самостоятелна форма на обучение за учебната 2018 / 2019 г.

професия „ Ресторантьор”

специалност „ Кетъринг”

I гимназиален етап

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

 

 

 

VIII клас

 

 

януарска

априлска

1

Български език и литература

09.01.2019

 

2

Чужд език – английски език

/ английски /

10.01.2019

 

3

Математика

 

11.04.2019

4

Информационни технологии

15.01.2019

 

5

История и цивилизация

 

12.04.2019

6

География и икономика

17.01.2019

 

7

Философия

23.01.2019

 

8

Биология и ЗО

16.01.2019

 

9

Физика и астрономия

 

15.04.2018

10

Химия и ООС

 

23.04.2019

11

Физическо възпитание и спорт

11.01.2019

 

12

Музика

25.01.2019

 

13

Изобразително изкуство

 

22.04.2019

14

Предприемачество

27.01.2019

 

15

Материалознание на хранителните продукти

24.01.2019

 

16

Гостоприемство в туристическата индустрия

 

16.04.2019

17

Безопасност и долекарска помощ в ресторанта

 

17.04.2019 г.

 

18

Сервиране

 

25.04.2019

19

УП - Сервиране

 

26.04.2019

20

УП – Кулинарни техники и технологии

 

18.04.2019 г

 

професия „ Готвач”

специалност „ Производство на кулинарни изделия и напитки”

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Редовни изпитни сесии

 

 

X клас

XI клас

XII клас

 

 

януарска

априлска

януарска

априлска

януарска

априлска

1

Български език и литература

09.01.2019

 

09.01.2019

 

09.01.2019

-

2

I чужд език

/ английски /

10.01.2019

 

10.01.2019

 

-

-

3

II чужд език

 / немски /

 

10.04.2019

 

 

-

-

4

Математика

 

11.04.2019

 

11.04.2019

-

11.04.2019

5

Информатика

 

 

 

 

-

-

6

Информационни технологии

15.01.2019

 

 

 

-

-

7

История и цивилизация

 

12.04.2019

 

12.04.2019

-

-

8

География и икономика

17.01.2019

 

 

 

-

-

9

Психология и логика

 

 

 

 

-

-

10

Етика и право

23.01.2019

 

 

 

-

-

11

Философия

 

 

23.01.2019

 

-

-

12

Свят и личност

 

 

 

 

23.01.2019

-

13

Биология и ЗО

16.01.2019

 

 

 

-

-

14

Физика и астрономия

 

15.04.2019

 

 

-

-

15

Химия и ООС

 

23.04.2019

 

 

-

-

16

Физическо възпитание и спорт

11.01.2019

 

11.01.2019

 

11.01.2019

-

17

Здравословни и безопасни условия на труд

 

26.04.2019

 

 

-

-

18

Икономика

 

 

 

 

-

-

19

Чужд език по професията / английски

 

 

25.01.2019

 

25.01.2019

-

20

Основи на туризма

 

 

 

 

-

-

21

Хигиена на храненето и хранително законодателство

 

17.04.2019

 

 

-

-

22

Счетоводство и отчетност в туризма

 

 

           21.01.2019

 

-

-

23

Отчетност на фирмата

 

 

 

 

26.01.2019

-

24

Материалознание на хранителните продукти

 

 

 

 

-

-

25

Технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечениe

 

 

 

 

-

-

26

Технология на кулинарната продукция

18.01.2018

 

18.01.2018

 

18.01.2019

-

27

Микробиология

19.01.2018

 

 

 

-

-

28

Сервиране

 

 

       

25.04.2019

-

-

29

УП – Технология на кулинарната продукция

22.01.2019

 

22.01.2019

 

22.01.2019

-

30

УП - Сервиране

 

 

 

26.04.2019

-

-

31

ЗИП – Български език и литература

 

 

 

24.04.2019

-

24.04.2019

32

ЗИПП - Сервиране

 

 

15.01.2019

 

 

 

33

ЗИПП – Технология на кулинарната продукция

29.01.2019

 

 

 

 

23.04.2019

34

ЗИП - Философия

 

 

 

 

 

12.04.2019

35.

Производствена практика

 

 

 

29.04.2019

 

29.04.2019

 

професия „ Ресторантьор”

специалност „ Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Редовни изпитни сесии

 

 

XI клас

XII клас

 

 

януарска

априлска

януарска

априлска

1

Български език и литература

09.01.2019

 

09.01.2019

 

2

I чужд език

/ английски /

10.01.2019

 

 

 

3

II чужд език

 / немски /

 

 

 

 

4

Математика

 

11.04.2019

 

11.04.2019

5

Информатика

 

 

 

 

6

Информационни технологии

 

 

 

 

7

История и цивилизация

 

12.04.2019

 

 

8

География и икономика

 

 

 

 

9

Психология и логика

 

 

 

 

10

Етика и право

 

 

 

 

11

Философия

23.01.2019

 

 

 

12

Свят и личност

 

 

23.01.2019

 

13

Биология и ЗО

 

 

 

 

14

Физика и астрономия

 

 

 

 

15

Химия и ООС

 

 

 

 

16

Физическо възпитание и спорт

11.01.2019

 

11.01.2019

 

17

Здравословни и безопасни условия на труд

 

 

 

 

18

Икономика

 

 

 

 

19

Предприемачество

12.01.2019

 

 

 

20

Чужд език по професията / английски

25.01.2019

 

25.01.2019

 

21

Въведение в професията

 

 

 

 

22

Екология в туризма

 

 

 

 

23

Счетоводство и отчетност в туризма

26.01.2019

 

 

 

24

Професионална етика и туристическо поведение

 

16.04.2019

 

 

25

Маркетинг в туризма

 

22.04.2019

 

 

26

Мениджмънт в туризма

 

 

 

22.04.2019

27

Материалознание на хранителните продукти

 

 

 

 

28

Технологично обзавеждане

 

 

 

 

29

Технология на кулинарната продукция

18.01.2019

 

18.01.2019

 

30

Микробиология

 

 

 

 

31

Хигиена на храненето и хранително законодателство

 

 

 

 

32

Сервиране и барманство

 

25.04.2019

 

25.04.2019

33

Сомелиерство

 

 

 

16.04.2019

34

Отчитане на ресторантьорската дейност

 

 

 

10.04.2019

35

УП – Технология на кулинарната продукция

22.01.2019

 

22.01.2019

 

36

УП – Сервиране и барманство

 

26.04.2019

 

26.04.2019

37

УП – Организация на производството и обслужването в заведенията за хранене и развлечения

 

 

 

12.04.2019

38

 УП - Сомелиерство

 

 

 

17.04.2019

39

ЗИП – Български език и литература

 

24.04.2019

 

24.04.2019

40

ЗИП – География и икономика

 

 

17.01.2019

 

41

ЗИП - Философия

 

12.04.2019

 

 

41

ЗИПП - Технология на кулинарната продукция

29.01.2019

 

 

 

42

ЗИПП – УП – Технология на кулинарната продукция

 

 

29.01.2019

 

43

Производствена практика

 

29.04.2019

 

29.04.2019

 

 

професия „ Аниматор в туризма”

специалност „ Туристическа анимация”

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Редовни изпитни сесии

 

 

XII клас

 

 

януарска

априлска

1

Български език и литература

09.01.2019

 

2

Първи чужд език / английски език /

 

 

3

Втори чужд език / немски език /

 

 

4

Математика

 

11.04.2019

5

Информатика

 

 

6

Информационни технологии

 

 

7

История и цивилизация

 

 

8

География и икономика

 

 

9

Психология и логика

 

 

10

Етика и право

 

 

11

Философия

 

 

12

Свят и личност

23.01.2019

 

13

Биология и ЗО

 

 

14

Физика и астрономия

 

 

15

Химия и ООС

 

 

16

Физическо възпитание и спорт

11.01.2019

 

17

Здравословни и безопасни условия на труд

 

 

18

Икономика

 

 

19

Предприемачество

 

 

20

Чужд език по професията / английски език /

25.01.2019

 

21

Въведение в професията

 

 

22

Екология в туризма

 

 

23

Счетоводство и отчетност в туризма

 

 

24

Професионална етика и туристическо поведение

 

 

25

Маркетинг в туризма

 

 

26

Мениджмънт в туризма

 

22.04.2019

27

Технология и организация на екскурзоводското обслужване

 

 

28

Туристически ресурси на България

 

 

29

История на материалната и духовната култура

 

 

30

Социален бит и етнография

 

 

31

Комуникативност и сценично поведение

 

18.04.2019

32

Сценография, грим и костюми

 

17.04.2019

33

Технология и организация на спортно-развлекателната дейност

 

 

34

Туристическа анимация

15.01.2019

 

35

Охранителни мерки и безопасност

 

 

36

УП–Технология и организация на екскурзоводското обслужване

 

 

37

УП – Туристическа анимация

16.01.2019

 

38

УП – Комуникативност и сценично поведение

 

19.04.2019

39

Производствена практика

 

29.04.2019

40.

ЗИП – Български език и литература

 

24.04.2019

41.

ЗИПП – Сценичен декор

 

 

42.

ЗИП – География и икономика

17.01.2019

 

43.

ЗИПП – Екскурзоводство

 

25.04.2019

 

професия „ Екскурзовод”

специалност „ Екскурзоводско обслужване”

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Редовни изпитни сесии

 

 

X клас

 

 

януарска

априлска

1.

Български език и литература

09.01.2019

 

2.

Първи чужд език / английски /

10.01.2019

 

3.

Втори чужд език / немски /

 

10.04.2019

4.

Математика

 

11.04.2019

5.

Информатика

 

 

6.

Информационни технологии

15.01.2019

 

7.

История и цивилизация

 

12.04.2019

8.

География и икономика

17.01.2019

 

9.

Етика и право

23.01.2019

 

10.

Биология и здравно образование

16.01.2019

 

11.

Физика и астрономия

 

15.04.2019

12.

Химия и опазване на околната среда

 

23.04.2019

13.

Физическо възпитание и спорт

11.01.2019

 

14.

Чужд език по професията

25.01.2019

 

15.

Здравословни и безопасни условия на труд

 

26.04.2019

16.

Икономика

 

25.04.2019

17.

Туристически ресурси на България

18.01.2019

 

18

Национално културно-историческо наследство

 

16.04.2019

 

професия „ Икономист”

специалност „ Икономика и мениджмънт”

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Редовни изпитни сесии

 

 

 

XII клас

 

 

януарска

априлска

1

Български език и литература

09.01.2019

 

2

Математика

 

11.04.2019

3

Свят и личност

23.01.2019

 

4

Физическо възпитание и спорт

11.01.2019

 

5

Предприемачество

12.01.2019

 

6

Чужд език по професията / английски език /

25.01.2019

 

7

Икономика и организация на предприятията

 

25.04.2019

8

Финансово – икономически анализ и контрол

26.01.2019

 

9

Мениджмънт в туризма

 

22.04.2019

10

УП – Икономическа информатика

15.01.2019

 

11

УП – Проектен мениджмънт

 

12.04.2019

12

УП – Компютърна обработка на финансово – счетоводна информация

16.01.2019

 

13

УП – Икономика и организация на предприятията

 

26.04.2019

14

Производствена практика

 

29.04.2019

15

ЗИП – Български език и литература

 

24.04.2019

16

ЗИП – География и икономика

17.01.2019

 

17

ЗИПП – Маркетинг и реклама

 

23.04.2019

ГРАФИК ИЗПИТИ

12 Г КЛАС

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - 2017 / 2018 г.