Г Р А Ф И К

за провеждане на контролни и класни работи

през първия учебен срок на учебната 2017 / 2018 година

Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм

 

по ред

Учебен предмет

8 а клас

 

 

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

06.11.2017

 

10.01.2018

11.12.2017

2

Английски език

18.10.2017

21.11.2017

 

15.01.2018

18.12.2017

3

Математика

 

 

 

 

22.12.2017

4

Информационни технологии

 

 

 

17.01.2018

 

5

История и цивилизация

 

 

 

01.02.2018

 

 6

Химия и опазване на околната среда

 

27.11.2017

 

 

 

 

по ред

Учебен предмет

8 б клас

 

 

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

06.11.2017

 

10.01.2018

11.12.2017

2

Английски език

12.10.2017

17.11.2017

 

16.01.2018

06.12.2017

3

Математика

 

 

 

 

22.12.2017

4

Информационни технологии

 

 

 

15.01.2018

 

5

История и цивилизация

 

 

 

31.01.2018

 

 6

Химия и опазване на околната среда

 

27.11.2017

 

 

 

по ред

Учебен предмет

8 в  клас

 

 

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

06.11.2017

 

10.01.2018

11.12.2017

2

Английски език

17.10.2017

20.11.2017

 

 

19.12.2017

3

Математика

 

 

 

 

22.12.2017

4

Информационни технологии

 

 

 

19.01.2018

 

5

История и цивилизация

 

 

 

31.01.2018

 

  6

Химия и опазване на околната среда

 

27.11.2017

 

 

 

 

 

по ред

Учебен предмет

9 а  клас

 

 

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

08.11.2017

 

 

06.12.2017

2

Английски език

19.10.2017

23.11.2017

 

 

14.12.2017

 

Немски език

 

20.11.2017

 

 

11.12.2017

3

Математика

 

 

 

 

21.12.2017

4

История и цивилизация

 

29.11.2017

 

 

 

  5

Биология и здравно образование

 

 

 

22.01.2018

 

  6

Химия и опазване на околната среда

 

 

 

08.01.2018

 

 

 

по ред

Учебен предмет

9 б  клас

 

 

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

08.11.2017

 

 

06.12.2017

2

Английски език

 

 

 

 

14.12.2017

 

Немски език

 

24.11.2017

 

 

08.12.2017

3

Математика

 

 

 

 

21.12.2017

4

Информационни технологии

 

 

 

19.01.2018

 

5

История и цивилизация

 

29.11.2017

 

 

 

  6

Биология и здравно образование

 

 

 

22.01.2018

 

  7

Химия и опазване на околната среда

 

 

 

08.01.2018

 

 

 

 

 

по ред

Учебен предмет

10 а  клас

 

 

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

13.11.2017

 

 

18.12.2017

2

Английски език

 

08.11.2017

 

 

13.12.2017

3

Немски език

 

 

 

 

05.12.2017

4

Математика

 

 

 

 

03.01.2018

5

История и цивилизация

24.10.2017

 

 

 

 

  6

Биология и здравно образование

 

 

19.12.2017

 

 

  7

Химия и опазване на околната среда

 

 

 05.12.2017

 

 

 

 

по ред

Учебен предмет

10 б  клас

 

 

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

10.11.2017

 

 

08.12.2017

2

Английски език

 

08.11.2017

 

 

13.12.2017

3

Немски език

 

 

 

 

06.12.2017

4

Математика

 

 

 

 

20.12.2017

5

История и цивилизация

27.10.2017

 

 

 

 

  6

Биология и здравно образование

 

 

19.12.2017

 

 

  7

Химия и опазване на околната среда

 

 

 05.12.2017

 

 

  8

Чужд език по професията

24.10.2017

 

 

 

28.11.2017

 

 

 

по ред

Учебен предмет

10 в  клас

 

 

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

10.11.2017

 

 

08.12.2017

2

Английски език

 

06.11.2017

 

 

13.12.2017

3

Немски език

 

 

 

 

 

05.12.2017

4

Математика

 

 

 

 

03.01.2018

5

История и цивилизация

27.10.2017

 

 

 

 

  6

Биология и здравно образование

 

 

19.12.2017

 

 

  7

Химия и опазване на околната среда

 

 

 05.12.2017

 

 

  8

Чужд език по професията

25.10.2017

 

 

 

14.12.2017

 

 

по ред

Учебен предмет

10 г  клас

 

 

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

07.11.2017

 

 

19.12.2017

2

Английски език

 

16.11.2017

 

 

11.12.2017

3

Немски език

 

 

 

 

06.12.2017

4

Математика

 

 

 

 

03.01.2018

5

История и цивилизация

24.10.2017

 

 

 

 

  6

Биология и здравно образование

 

 

19.12.2017

 

 

  7

Химия и опазване на околната среда

 

 

 05.12.2017

 

 

  8

Чужд език по професията

 

 

 

 

04.12.2017

 

 

по ред

Учебен предмет

11 а  клас

 

 

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

ЗИП - БЕЛ

 

08.11.2017

 

 

06.12.2017

01.12.2017

2

Английски език

 

15.11.2017

 

 

13.12.2017

3

Математика

 

 

 

 

21.12.2017

4

История и цивилизация

 

13.11.2017

 

 

 

 

 

 

по ред

Учебен предмет

11 б  клас

 

 

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

ЗИП - БЕЛ

 

07.11.2017

 

25.01.2018

19.12.2017

12.01.2018

2

Английски език

 

  06.11.2017

 

15.01.2018

04.12.2017

3

Математика

 

 

 

 

14.12.2017

4

История и цивилизация

 

16.11.2017

 

 

 

5

Чужд език по професията

20.10.2017

 

 

 

24.11.2017

 

 

 

по ред

Учебен предмет

11 в  клас

 

 

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

ЗИП - БЕЛ

 

08.11.2017

 

 

20.12.2017

29.11.2017

2

Английски език

 

  14.11.2017

 

 

12.12.2017

3

Математика

 

 

 

 

06.12.2017

4

История и цивилизация

 

16.11.2017

 

 

 

5

Чужд език по професията

 

 

 

 

15.12.2017

 

 

по ред

Учебен предмет

12 а  клас

 

 

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

ЗИП - БЕЛ

 

14.11.2017

 

23.01.2018

06.12.2017

 

09.01.2018

2

Математика

 

 

 

 

14.12.2017

3

Чужд език по професията

12.10.2017

 

 

 

30.11.2017

 

 

по ред

Учебен предмет

12 б  клас

 

 

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

ЗИП - БЕЛ

 

15.11.2017

 

24.01.2018

05.12.2017

 

09.01.2018

2

Математика

 

 

 

 

15.12.2017

3

Чужд език по професията

 

07.11.2017

 

 

18.12.2017

 

 

по ред

Учебен предмет

12 в  клас

 

 

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

ЗИП - БЕЛ

 

13.11.2017

 

 

18.12.2017

 

30.11.2017

2

Математика

 

 

 

 

13.12.2017

3

Чужд език по професията

 

 

 

 

07.12.2017