ПОКАНА

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

към училище Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм,  гр. Казанлък

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Каним Ви, на заседание на обществения съвет, което ще се проведе на 20.12.2016 г. от 17.30 часа, в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък, ул. „Кайнарджа“ № 33. 

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Избор на председател на Обществения съвет

Приложено, Ви изпращам поименен състав на обществения съвет при ПГЛПТ, гр. Казанлък. 

Моля, в срок до 16.12.2016 г., да потвърдите Вашето участие в заседанието.

 

АНТОНИ ИЛИЕВ,

ДИРЕКТОР НА ПГЛПТ, ГР. К-К                 

 

 

Прикачени файлове:
Свали този файл (Pokana_zasedanie_uchilishte.pdf)Pokana_zasedanie_uchilishte.pdf[ ]

На 12.12.2016 год. се състоя събрание на представители на родителите за избор на обществен съвет към Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък

На срещата присъстваха по двама представители на родителите, излъчени от всяка паралелка.

Номинирани и избрани за включване в обществения съвет към Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр.Казанлък бяха следните родители:

1.     Бончо Паунов Бончев  

2.     Дарина Стефанова Загарова  

3.     Таня Стоянова Арсова  

Резервни членове:

1.     Мария Иванова Касърова

2.     Петя Драгомирова Белчева

3.     Гита Колева Славова

 

Колективът на ПГЛПТ благодари на всички, които заявиха своето желание да работим съвместно и изразява надеждата си, че общата ни работа ще бъде ползотворна и в полза на училището и най - вече на нашите деца!