П О К А Н А

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че на 12.12.2016г в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, от 17:30 часа,  ще се проведе събрание на родителите за избор на представители за включване в обществения съвет към ПГ по лека промишленост и туризъм, при следния дневен ред:

1. Запознаване с дейността на обществения съвет и организацията на работа

2. Запознаване с процедурата за създаване на обществен съвет

3. Избор на членовете на обществения съвет

4. Разни

 

Очакваме Ви!