Допълнителен кръг за записване на ученици за попълване на незаетите места след четвърти етап на класиране на ученици в 8 клас за учебната 2023 / 2024 г. по следния график :

 

  1. Прием на документи за участие в класиране /от 8:00 ч. до 17:00 ч. в канцеларията на училището/  - 22.08.2023 г. – 25.08.2023 г.
  2. Класиране на учениците                                   -  28.08.2023 г.
  3. Записване на приетите ученици                       -   29.08.2023 г.

Документи за кандидатстване:

  1. Заявление  за участие в класиране /по образец / 
  2. Свидетелство за основно образование
  3. Служебна бележка за положени НВО
  4. Медицинско свидетелство

 

 

 

 

С П И С Ъ К

на свободните места в паралелките, 

по които се осъществява обучение в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм

учебна 2023 / 2024 година

 

№ по ред

Професия / специалност

Клас

Брой ученици в класа

Класен ръководител

1.

Хотелиер

Организация на хотелиерството

10б

1

Наталия Добрева

2.

Организатор Интернет приложения

 

Електронна търговия

10а 1  Иванка Джонджорова

3.

Екскурзовод

 

Екскурзоводско обслужване

11б

2

Тина Янева