С П Р А В К А 

за прием на ученици в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък

за учебната 2018 / 2019 година

след завършен 7 клас 

№ по ред

 

                                    ПРОФЕСИЯ / СПЕЦИАЛНОСТ

Форма на обучение

Срок на обучение

Брой ученици

 

След завършен ­­ VІІ клас

 

 

 

 

1.

Професия : 345120 „Икономист”

Специалност:  3451204  „Икономика и мениджмънт”

/с  разширено изуване на английски език/

дневна

5

26

2.

Професия : 811020  „Хотелиер

Специалност : 8110201  „Организация на хотелиерството”

/с разширено изучаване на английски език/

дневна

5

26

3.

Професия : 811060  „Ресторантьор”

Специалност : 8110602 „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”

/без интензивно и без разширено изучаване на английски език/

дневна

5

26

   

БАЛООБРАЗУВАНЕ

 

СПЕЦИАЛНОСТ

І

ІІ

ІІІ

ІV

професия

Икономист

специалност

Икономика и мениджмънт

/с разширено изучаване на английски език/

НВО - Математика Х 2

НВО

БЕЛ Х 2

БЕЛ

Математика

Професия

„Хотелиер

Специалност

 „Организация на хотелиерството”

/с разширено изучаване на английски език/

НВО

Математика Х 2

НВО

БЕЛ Х 2

БЕЛ

География и икономика

професия

 „Ресторантьор”

Специалност

„Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”

/без интензивно и без разширено изучаване на английски език/

НВО

Математика Х 2

НВО

БЕЛ Х 2

БЕЛ

Биология и здравно образование