С П Р А В К А 

за прием на ученици в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък

за учебната 2024 / 2025 година

след завършен 7 клас 

№ по ред

 

                                    ПРОФЕСИЯ / СПЕЦИАЛНОСТ

Форма на обучение

Срок на обучение

Брой ученици

 

След завършен ­­ VІІ клас

 

 

 

 

1.

Професия:  „Организатор интернет приложения”

Специалност:   „Електронна търговия”

/с  разширено изуване на английски език/

дневна

5

26

2.

Професия:   „Екскурзовод

Специалност:   „Екскурзоводско обслужване”

/с разширено изучаване на английски език/

дневна

5

26

3.

Професия:   „Ресторантьор”

Специалност:  „Кетъринг”

/без интензивно и без разширено изучаване на английски език/

дневна

5

26

   

БАЛООБРАЗУВАНЕ

 

СПЕЦИАЛНОСТ

І

ІІ

ІІІ

ІV

професия

Организатор интернет приложения

специалност

Електронна търговия

/с разширено изучаване на английски език/

НВО - Математика Х 2

НВО

БЕЛ Х 2

БЕЛ

Компютърно моделиране и информационни технологии

Професия

„Екскурзовод

Специалност

 „Екскурзоводско обслужване”

/с разширено изучаване на английски език/

НВО

Математика Х 2

НВО

БЕЛ Х 2

БЕЛ

География и икономика

професия

 „Ресторантьор”

Специалност

„Кетъринг”

/без интензивно и без разширено изучаване на английски език/

НВО

Математика Х 2

НВО

БЕЛ Х 2

БЕЛ

Биология и здравно образование