Заповед № 9659-729 / 7.4.2017 относно комисията по приема след 8-ми клас и график на дейностите по приема

Прикачени файлове:
Свали този файл (CCF13042017-8klas.pdf)Заповед № 9659-729 / 7.4.2017 [ ]

 

 

С П Р А В К А
за прием на ученици в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък
за учебната 2017 / 2018 година

след завършено основно образование /  8 клас /

№ по ред

 

                                    ПРОФЕСИЯ / СПЕЦИАЛНОСТ

Форма на обучение

Срок на обучение

Брой ученици

 

След завършен ­­ VІІI клас

 

 

 

 

1.

Професия 811060  „Ресторантьор

Специалност :  8110603  „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”

              

дневна

4

26

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ

професия

Ресторантьор

специалност

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

І

ІІ

ІІІ

Биология и ЗО  Х  3

БЕЛ

Математика