1. Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ПГЛПТ, гр. Казанлък

 www.pglpt.com/images/library/File/поръчка вода.pdf

2. Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за нуждите на ПГЛПТ, гр . Казанлък

www.pglpt.com/images/library/File/поръчка ел енергия.pdf

Прикачени файлове:
Свали този файл (поръчка вода.pdf)поръчка вода.pdf[Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ПГЛПТ, гр. Казанлък]
Свали този файл (поръчка ел енергия.pdf)поръчка ел енергия.pdf[Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за нуждите на ПГЛПТ, гр . Казанлък]