ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а”

от ЗОП , чрез публична покана

 

Наименование: Инженеринг за газификация на сградата на ПГЛПТ – гр.Казанлък – изграждане котелно помещение и оборудване (доставка и монтаж на съоръжения за функциониране на отоплителна инсталация, захранвана от природен газ), реконструкция на съществуваща вътрешна топлопреносна мрежа

Прикачени файлове:
Свали този файл (ТЕХН-ПРЕДЛОЖЕНИЕ.zip)ТЕХН-ПРЕДЛОЖЕНИЕ.zip[ ]